AKO POSTUPOVAŤ PRI PREDLŽOVANÍ VÍZ

Potrebujete vyplniť aplikačný formulár o študentské víza (č.157A). Ak ste v Austrálii dlhšie ako 12 mesiacov, musíteabsolvovať aj lekársku prehliadku. V tom prípade vyplníte ďalšiedva formuláre (č. 160 a č. 26) a v nich uvediete podrobnéinformácie o svojom zdravotnom stave. Kompletné lekárskevyšetrenie, „medical examination“ stojí AU $235 a okrem podrobnéhointerného vyšetrenia sa vyžaduje röntgen pľúc. Aplikačný formuláro študentské víza je potrebné predložiť na telefonicky vopreddohodnutom stretnutí s imigračným úradníkom (tel. 131 881). Nazáklade toho dostanete písomné pozvanie na oficiálny úradný pohovor(poplatok za vybavenie víz je AU $420).

Doklady pre DIMIA sú:
- platný cestovný pas,
- vyplnený formulár 157A (tlačivo je k dispozícii v Great Mate),
- doklad o zaplatení štúdia na škole, kde máte v úmysle ďalejštudovať, minimálne prvý polrok, tzv. CoE (zoznam škôl vámposkytne Great Mate, a tiež pomôže pri výbere tej správnej),
- potvrdenie o uskutočnení lekárskej prehliadky (potrebujete doklad o zaplatení lek. prehliadky),
- školská dochádzka (minimálne 80%-ná), certifikáta transkript-zoznam o dokončených predmetoch zo škôl, kde steštudovali predtým,
- doklad o finančnom krytí vášho pobytu v Austrálii,
- potvrdenie o zaplatení zdravotného poistenia, maximálne na jeden rok.
Všetky dokumenty musia byť preložené do angličtiny a kópie overenénotárom. Imigračný úradník vás tiež môže požiadať o potvrdenie odzamestnávateľa, že nepracujete viac ako 20 hod. týždenne alebo opreukázanie výplatných pások.
Pomoc s predlžovaním vášho pobytu v Austrálii, ale aj s výberomz možstva škôl môže poskytnúť G8M8 Great Mate, Level 7, Suite 709,401 Sussex Street, China Town, 9212 7200, 0410 497 123, info@g8m8.com,www.g8m8.com. Great Mate neúčtuje žiadne poplatky naviac, iba tie,ktoré sa platia priamo škole. Servis získavate ZDARMA a navyše, získatezľavu $100 na prvú splátku školného. Tiež máte k dispozícii splátkovýsystém G8M8: iba $1200 prvá splátka, víza na dva roky.

Kam dál?