Odborné školy v Austrálii

Australské odborné školy (Colleges)
Colleges se dají přirovnat k našim vyšším odborným školám. Na výběr mají z několika oborů: Business, IT (Information Technology), Marketing, Management, Accounting, Tourism, Hospitality, Child Care, Remedial Massages, Fitness, Human Resources a jiné.

 

Vyhledávač škol

 

6 důvodů, proč studovat na odborné škole v Austrálii

 • studium v Austrálii je v porovnání s ostatními dolarovými zeměmi (USA, Kanada) finančně méně náročné
 • flexibilní rozvrh hodin, studuje se 2-2,5 dnů v týdnu nebo 4x do týdne a to ráno, odpoledne nebo večer
 • získáš dlouhodobé vízum a zaplatíš pouze první 3-měsíčni splátku za studium
 • studium není tak náročné jako na univerzitě
 • výsledky zkoušek se neznámkují, existují jen 2 hodnocení "prospěl/neprospěl"
 • na odborné školy se nedělají přijímací zkoušky

Co potřebuji, aby mě přijali na studium?

Pro úspěšné přijetí na odbornou školu je třeba splnit dvě podmínky

 • 10-11 let povinné školní docházky
 • úroveň anglického jazyka General IELTS 5.5 nebo minimálně General English - Upper Intermediate

Do Austrálie přichází studenti s různou úrovní angličtiny. Podle toho jim připravíme plán studia angličtiny, aby byli dostatečně jazykově připraveni na studium odborného kurzu. Některé školy nabízejí jak anglické, tak i odborné kurzy. Student se tak zapíše jen na jednu školu a ušetří na zápisném v některých případech až AU$ 200.

Tip odborníka


Doporučujeme dlouhodobá víza na 2-3 roky, ušetříš stovky dolarů a spoustu času, protože si je nebudeš muset prodlužovat. Školné nemusíš platit na celou dobu studia, existuje možnost splátkového systému; platí se každé 3, resp. 6 měsíců. Simona, G8M8 Nitra

Jak a podle čeho si vyberu kurz?

Při výběru kurzu je potřebné položit si několik otázek.

 • Jaký obor chci studovat?
 • Kolik chci do studia investovat? (kvalita vs. cena)
 • Na jak dlouho chci víza?
 • Ve kterém městě si mám vybrat školu?

"Nejstudovanější" kurzy v Austrálii jsou Marketing, Management a Tourism, které patří i k nejlevnějším. Stále populárnějšími se stávají obory jako Sport, Fitness, IT, Design a Massage. Studium na odborných školách je levnější než na australských univerzitách. Je dobré si pamatovat, že s cenou stoupá i kvalita, pokud tedy chce někdo získat kvalitní vzdělání, je nutné investovat o trochu více. Na základě délky studia se udělují i studentská víza, proto si studenti většinou vybírají delší kurzy, přičemž zaplatí jen za první 3 měsíce, ev. půl roku - zbytek doplatí během studia v 3-6 měsíčních intervalech. Studium je rozdělené do tzv. Terms, které trvají 3 měsíce. Mezi jednolivými Terms mívají studenti i několik týdnů prázdnin, které mohou využít na práci nebo cestování. Obvykle platí: 20 týdnů studia + 6 týdnů prázdnin. Většina studentů při studiu také pracuje. Kurzy jsou velmi flexibilní, není problém skloubit studium s prací. Většina našich studentů přijíždí studovat do Sydney. Je tady nejširší nabídka odborných škol a práce.

Tip odborníka

Při specifickém výběru lokace odborné školy je potřeba si dávat pozor. Např. v Brisbane jsou kurzy dražší, je jich méně a studenti si hůře hledají práci než v Sydney. Andrea, G8M8 Sydney

6 důvodů proč si vybrat studium na odborné škole i když si ukončil univerzitu v Česku

 • levnější studium, univerzita je 3-4x dražší než odborné školy
 • studium na odborné škole je jednodušší než na univerzitě, lépe se skloubí s prací
 • nižší požadavky na jazykovou úroveň, stačí General IELTS 5.5 nebo minimálně Upper Intermediate
 • víc nástupních termínů do roka, některé odborné kurzy 8x do roka, univerzity jen 2x
 • zaměření více na praxi, některé školy v naší nabídce mají ve studiu zahrnutou i placenou stáž v oboru
 • po skončení kurzu nabízejí odborné školy přímý přestup na univerzitu

Rozvrh hodin

Vyučování na odborných školách bývá 2 dny v týdnu, ve většině případů je možné si vybrat z ranního, odpoledního a večerního studia. Studenti tak mají dostatek volného času na užívání sipráci. Některé školy umožňují studentům i praxi ve firmách, které podnikají v příslušných oborech.

Jaký diplom získám studiem na odborné škole?

Australské kvalifikace, které je možné dosáhnout studiem na colleges:

 • Certificate I - 2-6 měsíců
 • Certificate II - 3-6 měsíců
 • Certificate III - 6-12 měsíců
 • Certificate IV - 12 měsíců
 • Diploma - 12-24 měsíců
 • Advanced Diploma /Vyšší diplom/- 12-24 měsíců

Hlavní rozdíl mezi vyšším odborným studiem a univerzitou je především v užším propojení odborných škol s praxí. Tyto kurzy jsou zaměřeny na získávání praktických zkušeností. Mnohé instituce tohoto typu vzdělávání jsou propojeny a dohodnuty s univerzitami. Univerzity udělují kredit 1 - 2 semestry za odstudovaný kurz Diploma nebo Advanced Diploma. Úspěšné ukončení vyššího odborného studia zaručuje pokračování ve studiu na univerzitě.

Mohlo by tě zajímat

Kam dál?