Před odletem do Austrálie

Po úspěšném vyřízení víz je potřeba zařídit následující kroky pro úspěšný odlet do Austrálie.

 

Tip odborníka


Doporučujeme
uzavřít rovněž připojištění, abyste byli kryti i během tranzitu a v případě, že povinné pojištění některé oblasti nekryje. Připojištění nabízíme za nákupní ceny. Zeptejte se našeho zástupce. Simona G8M8 Nitra

Co všechno mi před odletem do Austrálie zařídí G8M8?

  • Ubytování - naše agentura zabezpečuje ubytování hned po zakoupení letenky, zpravidla na první 4 týdny pobytu, které je možné si na místě prodloužit.
  • Pojištění - každý student musí mít uzavřené povinné zdravotní pojištění OSHC od australské pojišťovny. Doporučujeme si uzavřít komplexní komerční připojištění na jeden rok.
  • SIM karta - každý student od nás dostává zdarma SIM kartu s neomezeným voláním i SMS na území Austrálie, 5 G internetových dat a předplacený kredit 5 AUD na volání do zahraničí
  • Bankovní účet - jednou z nesporně velmi výhodných služeb naší agentury je otevření účtu v australské bance už z České Republiky. Vedení účtu je zdarma.
  • Informační balíček - dostaneš informační balíček se základními informacemi a poznatky o tom, co je potřebné zařídit v průběhu prvního týdne po příletu do Austrálie a na co nesmíš zapomenout první den ve škole. Balíček obsahuje také informace o svátcích v Austrálii, důležitá telefonní čísla a adresy, dále také informace o dopravě.

 

Co bych si měl zařídit navíc?

  • Řidičský průkaz - doporučujeme vyřídit si v České Republice mezinárodní řidičský průkaz, nebo si ho dát přeložit přímo v Austrálii.
  • Kopie osobních dokladů - doporučujeme přeložit si doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a udělat si fotokopie důležitých dokumentů (občanský průkaz a pas).
  • Zplnomocnění na právní úkony - v případě, že odcházíte z České Republiky na delší čas, je vhodné zařídit rodičům nebo jiné blízké osobě zplnomocnění na právní úkony. Pověřená osoba je potom oprávněna dělat rozhodnutí a podepisovat dokumenty vaším jménem. Víc informací dostaneš u notáře. Dané zplnomocnění není možné využívat při všech bankovních operacích, proto se radši předem informuj přímo ve vaší pobočce banky.
  • Zplnomocnění na poště - podobné zplnomocnění je potřebné zařídit také pro poštovní úřad kvůli zásilkám určených do vlastních rukou. Toto zplnomocnění ale neplatí na přebírání peněz.
  • Zdravotní a sociální pojištění - aby jsi předešel možným nepříjemnostem po návratu, ještě před odletem se informuj o povinnostech vůči zdravotní a sociální pojišťovně, které vyplývají z dlouhodobého pobytu v zahraničí.

Tip odborníka


Jedna
z možností je přeložit si řidičský průkaz přímo v Austrálii. V agentuře vám poskytneme veškeré informace. Peter G8M8 Sydney

Pozor na australské slunce

Upozorňujeme na nevyhnutelnost používání opalovacího krému s faktorem SPF 30 zakoupeného v Austrálii. Na ceně nezáleží, účinnost laciných a drahých krémů je stejná.

Mohlo by tě zajímat

Kam dál?