Aktuality zo Slovenska

Podľa štatistického úradu EÚ Eurostat má Slovensko tretiu najnižšiu minimálnu mzdu spomedzi všetkých krajín Európskej únie - 183 EUR (7 083 Sk). Najnižšia minimálna mzda v rámci EÚ je v Lotyšsku (129 EUR), najvyššia v Luxembursku (1 503 EUR). V  Poľsku je minimálna mzda 234 EUR, v Maďarsku 247 EUR, v Česku 261 EUR. Z krajín usilujúcich o vstup do EÚ má napríklad Rumusko minimálnu mzdu 90 EUR, Bulharsko 82 EUR a Turecko 331 EUR.

Taliansko zrušilo prechodné obmedzenia voľného pohybu pracovných síl platiace pre pracovníkov z ôsmich nových členských štátov Únie. Fínsko, Španielsko, Portugalsko a Grécko zrušili tieto obmedzenia už 1. mája 2006. Veľká Británia, Írsko a Švédsko – krajiny, ktoré v máji 2004  nesiahli k reštrikciám, zaznamenali vysoký hospodársky rast, pokles nezamestnanosti a rast zamestnanosti.

Daňové reformy a Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v Slovenskej republike patria medzi reformy, ktoré znížili úplatkárstvo a posilnili schopnosť občianskej spoločnosti bojovať proti korupcii - vyplýva to zo správy Svetovej banky “Boj proti korupcii v transformujúcich sa krajinách”.

Vláda SR plánuje presadiť príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa minimálne vo výške 15 000 Sk a presadzovať postupné zvyšovanie rodičovského príspevku. Chce tiež zaviesť príspevok rodičom s  nezaopatrenými deťmi v prípadoch, ak sú rodičia poberateľmi dôchodkových dávok a z objektívnych príčin nemajú príjem zo zárobkovej činnosti.

Podľa programového vyhlásenia vlády Roberta Fica predloží jeho vláda harmonogram stiahnutia slovenskej vojenskej jednotky z Iraku. Urobí tak na základe dialógu so zúčastnenými partnermi a irackou vládou. Ministerstvo obrany má pripravené varianty, akým spôsobom sa bude táto záležitosť realizovať.

-it,ff-

Kam dál?