Austrálie - Studentská víza jednodušší s G8M8

Austrálie - Studentská víza jednodušší s G8M8

Od 23. listopadu 2014 rozšířil australský imigrační úřad SVP - Streamlined visa processing také na kurzy Advanced Diploma na vybraných soukromých odborných školách. Při žádosti o víza pod SVP je student automaticky zařazen do hodnotící úrovně 1 a odpadá mu povinnost dokládat finanční krytí.

Streamlined visa processing je v platnosti už od roku 2012. Studenti, ale do této doby mohli SVP využívat jen při studiu kurzů Bachelor a Master.

Mohu žádat o studentské víza pod SVP?

Ano,pokud se zapíšeš na kurz Advanced Diploma nebo na balíček kurzů tzv package: Certificate + Diploma + Advanced Diploma, na vybraných školách SVP eligible education providers.

Změní se proces přihlašování na školu?

Škola od tebe bude vyžadovat víc dokumentů, tj. prohlášení a deklarace, že disponuješ finančními prostředky. Škola Tě bude hodnotit pod GTE - Genuine Temporary Entrant kritériem. Získání dokumentu LoO, na jehož základě dochází k platbě školy, může být zdlouhavější, protože škola bude podrobněji posuzovat každou přihlášku. V určitých případech si mohou vyžádat i video skype hovor se studentem.

SVP znamená, že nemusím mít finanční krytí?

Ne. Disponovat finančním krytím musíš, i když žádáš o studentsko-pracovní víza do Austrálie pod SVP. Rozdíl je v tom, že imigrační úřád ho od tebe ve většině případech nebude vyžadovat.

Pokud má imigračný úřad pochybnosti, vyjímečně si může krytí vyžádat a ty máš povinnost ho v takovém případě doložit.

Seznam škol - SVP eligible education providers

Sydney (NSW):

Australian Institute of Professional Education (AIPE)
CASS Training
Strathfield College
Study Group
Kent Institute
Australian Pacific College (APC)
Academies Australasia (ACA)
Academy of Information Technology (AIT)

Perth (WA):
WAIFS (West Australian Institute of Further Studies)
Cambridge International College (CIC - Western Australia)

Melbourne (VIC):
Lonsdale Institute

Gold Coast (QLD):
Envirotech Institute of Education
Imagine Education Australia

Pro více informací o studentsko-pracovních vízech do Austrálie a SVP nás neváhej kontaktovat

Kam dál?