Australská Aussie angličtina - 20 frází a výrazů, které přijdou vhod

Australská Aussie angličtina - 20 frází a výrazů, které přijdou vhod

Pokud se anglicky učíš, rozhodně v Austrálii nebudeš mít problém. Pokud moc neumíš, brzy se naučíš. Všichni jsou milí a přívětiví, takže se jistě budou snažit, abys jim porozuměl. Přesto tě však na začátku může potkat pár situací, ve kterých nebudeš rozumět, co se ti dotyčný snaží říct. Australané mají totiž několik frází a výrazů, které se typicky používají právě v Austrálii, a tak je dost možná nebudeš na začátku svého pobytu znát. Australská angličtina obsahuje spoustu frází, které jsou inspirované „chill-out“ způsobem života a rozhodně se vyplatí je znát.

 


1)    „Aussie“

Australan sám sebe nikdy neoznačí za „Australana“, použije radši výraz „Aussie“. Je to kratší a pohodlnější varianta a zároveň také nezní tak tvrdě. Toto slovo můžeš využít v jakékoli situaci – v Austrálii najdeš „Aussie“ jídlo, „Aussie“ lidi i „Aussie“ styl života.

 

2)    „Mate“

„Mate“ znamená přítel. Tento výraz se využívá také v Británii, v Austrálii je tento výraz používán s mnohem větším nadšením a prožitím. Pro efekt jej můžeš využít také na začátku věty.


3)    „G’day“

Místo „hello“ a „good morning/afternoon/evening“ můžeš jednoduše využít „G’day“. Tento výraz může být často zkombinován s „mate“.

 

4)    „How are you going?“

Namísto Jak se máš? nebo Všechno v pořádku? Australané s oblibou používají frázi „How are you going“. Odpověď může znít jednoduše „Good, thanks“ či „Good, but…“.

 

5)    „Good on ya“

Tato fráze vyjadřuje něco jako „well done“ či „good job“ a nahrazuje výrazy jako „really?“ či „oh yeah“ apod. v neformální konverzaci. Může být použito také sarkasticky.

 

6)    „I’m stuffed“

Fráze, která se významově neliší od jsem přecpaný či jsem plný. Může však být použit také ve spojitosti s únavou či s potížemi.

 

7)    „No worries“

Může být použito místo „you’re welcome“ či „relax“.

 

8)    „Togs“

„Togs“ znamená jednoduše plavky.

 

9)    „Barbie“

„Barbie“ je zkrácenina pro grilovačku, které se v Austrálii říká “barbecue”. Rodinnou „barbie“ můžeš uspořádat jednoduše kdykoli a kdekoli – třeba i na pláži.

 

10)„Esky“

„Esky“ je přenosný chladič na drinky. Vzít si je s sebou můžeš na již zmíněné „barbies“. V Austrálii se může v létě (u nás v zimě) hodně oteplit, a tak je „esky“ poměrně velkou nezbytností.


11)    „Fair Dinkum“

Tato fráze tě dost možná vyvede z míry. V překladu otázka “Fair Dinkum?” znamená Opravdu? nebo něco jako To jako vážně?. Jako věta oznamovací “Fair Dinkum” poté danou domněnku můžeš potvrdit = jo, vážně. 


12)    „Can’t be bothered!“

Tento výraz použiješ v situacích, kdy na něco nemáš náladu, nebo se ti zkrátka a jednoduše nic nechceš.


13)    „Arvo“

V překladu “Arvo” znamená jednoduše “afternoon”, tedy odpoledne. Výraz “S’Arvo” poté toto odpoledne, čili “this afternoon”. 


14)    „Heaps“

“Heaps” použiješ, když budeš chtít vyjádřit kvantitu - významově “loads”, “lots” či “many”. Jednoduše slouží tento výraz jako nadsázka, když chce mluvčí vyjádřit velké množství věcí.


15)    „Maccas“

Kdo by jednou za čas neměl rád “Maccas”? V Austrálii zřejmě nenavštívíš McDonalds, ale “Maccas”, neboť tak mu Australané říkají.


16)    „Mozzie“

“Mozzie” označuje neoblíbený hmyz - komára. Jedná se tedy o zkomoleninu “mosquito”.


17)    „Sick“

S tímto výrazem se sice zřejmě nesetkáš jen v Austrálii, mohl by tě ale také překvapit. Když někdo něco označí za “sick”, může to znamenat “awesome”, neboli úžasné - např. “that’s really sick, mate”.


18)    „Woop Woop“

Pokud se ubytuješ v odlehlé části Austrálie, kde široko daleko nic není, pak budeš žít uprostřed ničeho - neboli “out of woop woop”. Např. “he lives out of woop woop”.


19)    „Yous“

Plurál “you” se v australské angličtině označuje výrazem “yous”. Využívá se naprosto běžně v každodenní komunikaci k odlišení množného čísla. Jinak je tento výraz samozřejmě gramaticky nesprávný.


20)    „Straya“

No a na závěr - když se vydáš do Austrálie, pak se vydáš do “Straya”. Australané si tak zjednodušují a zkracují výraz Austrálie. Např. “I go to Straya to live my Aussie dream.”

 

BONUS: Australané nevyslovují R a G na konci slov, takže se jistě setkáš s výrazy jako „foreva“, „togetha“, „fishin“ či „drivin“ apod. namísto forever, together, fishing a driving.Kam dál?