BUMERANG - ZBRAŇ I HUDEBNÍ NÁSTROJ

BUMERANG - ZBRAŇ I HUDEBNÍ NÁSTROJ

V dávných časech byl svět osvícen ohněm patřícímu Bile, ženě slunce. Jednoho dne Bilin pes zavraždil celý cizí národ a přinesl oběti k jejímu ohni. Dva muži z vedlejšího kmene Kudna a Muda se rozhodli zavražděné pomstít. Dříve než Bila stačila mrštit svůj bumerang, Kudna ji zasáhl bumerangem svým Bila se proměnila v ohnivou kouli a zmizela. Celý svět se tak ponořil do hluboké tmy. Kudna a Muda se polekali a začali vrhat bumerang do tmavého nebe, aby přivolali světlo. Kudna hodil bumerang na severní oblohu, ale světlo se neobjevilo. Muda namířil na jižní oblohu, poté na západní, ale tma byla stále stejná. Kudna vrhl ještě jednou, tentokrát na východ. Záhy začala zpoza obzoru stoupat velká ohnivá koule, která poté pomalu plula oblohou směrem na západ. Noc a den byly stvořeny.
Tato aboridžinská legenda ukazuje na význam, jaký měl bumerang pro původní obyvatele Austrálie. Tamní obyvatelé tohoto kontinentu a to konkrétně příslušníci prastarého kmene Turuwal dali také tomuto vynálezu jméno, které se používá dodnes bou-mar-rang.Pokud se osobně zamyslím nad slovem bumerang, tak si vybavím zahnutý kus dřeva, který se ke mě po hození vrátí s poslušností cvičeného psa a v lepším případě mi ještě cestou trefí něco na zub. Realita je však poněkud jinde. Bumerang byl v minulosti využíván nejen k lovu, ale také jako hudební nástroj, spouštěč ohně nebo návnada pro lov vodních ptáků, kdy lovci vyhazovali bumerangy k nebi a současně napodobovali hlas jestřába. Ptáci se poté v panice chytali do nastražených sítí mezi stromy. Původní čistě lovecké bumerangy měly různé podoby. Nejrozšířenějšími byla až dva metry dlouhá, mírně zahnutá dřeva, která po vrhnutí dokázala přerazit nohy zvěře, zabít ptáka či vážně zranit nepřítele. Lovci používali tohoto nástroje i ke kopání jam, řezání ulovených zvířat či jako hudebního nástroje. Při zpěvu bumerangem bubnovali o dlaně či o kameny nebo vyluzovali zvláštní zvuk vzájemným třením dvou dřev.
Po celém Australském kontinentu byl v minulosti hojně používán tzv. palicový bumerang, který byl vyráběn z kořenů stromů. Díky svému tvaru a váze byl jeho úder velmi tvrdý a ve většině případů i smrtelný. Podobně nebezpečný byl bumerang ve tvaru háku, rozšířený ve středu Austrálie. Na severu Queenslandu používali domorodci specifické vracející se bumerangy ve tvaru písmen Y a U. Ojedinělý je rovněž tzv. křížový bumerang z kraje Tully v Severním Teritoriu. Dvě části dřeva byly k sobě přilepené ztuhlým včelím voskem. Nám známý vracející se bumerang vznikl v NSW a odtud se rozšířil na jih a do středu kontinentu. Naopak národy velké části Severního teritoria vracející se bumerangy neznaly. V severní polovině Jižní Austrálie, na území kolem Darwinu, na pobřeží Queenslandu a v Tasmánii se nepoužívaly bumerangy vůbec. Nejstarší bumerang byl nalezen na polské straně Vysokých Tater a jeho vznik byl datován do doby před 20 000 lety.
Velmi zajímavou výtvarnou disciplínou je zdobení bumerangů symboly jednotlivých kmenů, ať již řezáním, vypalováním či barvením. Nejčastější barvou je barva okrová, které je získávána z hlíny. Takovýto zručně udělaný bumerang, navíc náležitě ozdobený, svědčí o značné šikovnosti a dovednosti jeho majitele, a může tak chlapcům napomoci při získávání srdcí domorodých dívek.
Pro objasnění letu bumerangu budeme muset zabrousit trochu do fyziky. Princip letu bumerangu je totiž podobný jako princip letu letadla. Profil bumerangu je značně podobný křídlu letadla a lidstvo tedy nevědomky objevilo zákon aviatiky daleko před prvním letem bratrů Wrightových. Pro správný let bumerangu je třeba jej správně uchopit za jeden konec a postavit ho. Poté bumerang naklonit přibližně o 45° a hodit vpřed jen mírně nad vodorovnou úroveň. Při hodu je třeba věnovat více úsilí k jeho roztočení, než se jen snažit jej hodit dopředu. Pokud je správně hozen, ve vzduchu působením fyzikálních sil letí po obloukové dráze a vrátí se zpět. Při návratu by se měl snášet ve vodorovné poloze. Návrat v sobě skýtá jisté nebezpečí úrazu, proto je třeba chytat ho oběma rukama mezi dlaně.
V dnešní době jsou bumerangy vyráběny z rozličných materiálů jako laminát či plexisklo a jsou využívány jak pro zábavu tak sportovní účely. Mezi nejznámějsí sportovní disciplíny patří:
Aussie Round - bumerang má překonat kruhovou vzdálenost a vrátit se přímo do středu.
Accuracy - body se udělují podle toho, jak blízko bumerang přistane ke středu kruhu.
Endurance - hodnotí se počet chycení bumerangu ze vzduchu po dobu pěti minut.
Fast Catch - hodnotí se minimální čas na pět vyhození a chycení bumerangu v řadě.
Trick Catch - body se udělují za těžká chytání (za zády, mezi nohama…).
Long Distance - hodnotí se maximální dosažená vzdálenost, než se bumerang začne vracet.
Maximum Time Aloft - maximální výdrž ve vzduchu.
Juggling - žonglování se dvěma bumerangy atd.

- mk -

Kam dál?