CESTOVANIE: Destinácia Nový Zéland, Severný ostrov, (4. èas

V èlánku o Južnom ostrove Nového Zélandu som vám odporuèila, aby ste sa nedali zláka

Kam dál?