CESTOVANIE: Destinácie Nový Zéland, severný ostrov (3. èas

Na zaèiatok jedna dobrá rada... PÍŠTE SI DENNÍÈEK... lebo keï precestujete druhý koniec sveta a zažijete tisíc najlepších zážitkov a stretnete tisíc ¾udí do pohody, s ktorými si výborne rozumiete a „life“ je úžasný... zrazu prídete domov na Slovensko, alebo kdeko¾vek sa cítite najviac doma, lebo tam máte svoje najväèšie lásky, zistíte, že môžete rozpráva

Kam dál?