CONSULATE - General of Czech Republic Sydney

CONSULATE – GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC SYDNEY
169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, fax: 02 9371 9635, ph: 02 9371 0860
e-mail:sydney@embassy.mzv.cz, website:www.mzv.cz/sydney


V Sydney dne 28. června 2006 


Vážení krajané,

dovolte mi, abych dříve, než budeme mít příležitost setkat se osobně, Vás oslovil a vyjádřil poděkování za to, co činíte pro dobré jméno a  prospěch České republiky, české kultury, jazyka a za Vaše úsilí při šíření i uchovávání dobrých tradic naší země.

Ve svém úsilí chci navázat na dobrou práci dlouhodobě odváděnou Generálním konzulátem v Sydney. Mé poděkování proto patří mému předchůdci panu Jaroslavu Dolečkovi a všem zaměstnancům úřadu. Díky dobrému a solidnímu partnerství s australskými institucemi a státem, profesionalitě pracovníků konzulátu a skvělé spolupráci a  přátelství s  českými spolky, kluby a krajany se řadí český zastupitelský úřad v  Sydney mezi ty výrazné, respektované a funkční. Budu rád, když tento český maják na australském kontinentu bude nadále prospěšný české komunitě a zároveň upozorní na to úžasné a jedinečné, co nabízí naše země světu. Věřím, že úsilí pomáhat všemu českém, je nám společné a že v něm budeme dobrými společníky!

Vážení krajané,

v letošním roce před námi stojí důležitá a nelehká zadání. V brzké době je to zavedení nových pasů s tzv.biometrickými údaji. Procedura vydávání těchto pasů je komplikovanější a technicky náročnější a může tak přinést více starostí jak Vám, tak našemu úřadu. Prosím proto už předem o Vaši shovívavost i trpělivost při vyřizování nových cestovních dokumentů. Na naší straně garantuji otevřenost a vstřícný přístup zaměstnanců konzulátu v hranicích, které nám vymezil nový zákon. Jsem přesvědčen, že jako u mnoha jiných novinek, dojde po čase i  v této oblasti k ustálení všeho nezvyklého a mimořádného. Ostatně zkušenosti s vydáváním nových biometrických pasů se vyhnout nemůžeme a  musíme si jí projít stejně jako všechny další státy Evropské unie.

Jedním z dalších důležitých cílů je posílení a stabilizace současné sítě honorárních konzulátů v Austrálii a především na Novém Zélandu. Jak jistě víte, Česká republika má v celé této oblasti pouze dva řádné zastupitelské úřady, a tak je pro nás služba honorárních konzulů nesmírně důležitá a nezastupitelná. Nadmíru si vážím jejich obětavé práce a rád bych jim touto cestou vyjádřil mé ocenění a poděkování. Naše vzájemná spolupráce je základním předpokladem dobře fungující služby našim občanům a naší zemi. Věřím, že se podaří tuto službu Vám – vážení krajané- nabízet v co nejlepší kvalitě a pokud možno, co nejblíže.

Dovolte mi na závěr, abych projevil Vám všem jednoduché, ale o to srdečnější přání pevného zdraví a spokojenosti!

S úctou Váš

Vít Kolář
generální konzul

Kam dál?