COVER PAGE: Koncoročná bilancia

Onedlho nám opäť skončí jeden kalendárny rok a mybudeme bilancovaťsvoje pracovné úspechy či prehry, financie, rodinnézväzky… A ako budemehodnotiť rok 2005 v rámci celosvetovej politiky amedzinárodnejspoločenskej situácie?

Nezačal veru najšťastnejšie – tragické následkyničivých tsunami v Áziipredznamenali sériu živelných katastrof a súdodnes veľmi bolestivé. Nasklonku roka zase v podobe niekoľkýchničivých hurikánov a následnýchpovodní ukázala príroda svoju temnúsilu na americkom kontinente.Mimoriadne rozsiahle zemetrasenie vPakistane, početné záplavy v Ázii aďalšie “menšie” prírodnékatastrofy, na ktoré sa už pomaly pozeráme akona niečo úplne všedné.

Vtáčia chrípka, ktorá v roku 2004 vypukla vázijských krajinách,prenikla v  posledných mesiacoch aj do Európy avirológovia varujú predmožnou panémiou.

A ako sa správa človek? Namiesto toho, aby sapoučil z prírodnýchtragédií a svojim správaním a konaním sa snažilprispieť k  zmierneniuľudského utrpenia spôsobovaného prírodou, sám saspráva ničivo aagresívne. Vojenské invázie a ozbrojené konflikty vrôznych častiachsveta pokračujú aj naďalej a teroristickým útokom tiežstále nie jekoniec. Všetko sa to síce zdôvodňuje krásnymi slovami ohrdinstve,vlastenectve, zachovaní slobody, dodržiavaní ľudských právčispravodlivom potrestaní vojnových zločincov, ale o sile peňazí aboji osvetovú moc v pozadí sa “taktne” mlčí.

A posledné mesiace tohto roka v Austrálii? Nesú sa vznamení mohutnýchprotestných demonštrácií proti súčasnej vládnejpolitike, ktorá poriadne“pritvrdila” a snaží sa až priveľmiokliešťovať práva zamestnancov. Mimojej záujmu nezostali ani právapolície, ktoré sa, naopak, v podstatnejmiere rozšírili. Všetko saodôvodňuje obavou pred možným teroristickýmútokom a  potrebou posilniťpreventívne bezpečnostné opatrenia. Jepravdou, že Austrália je spolu sUSA, Veľkou Britániou a Talianskom na“prioritnom” zozname muslimskýchteroristov ako potenciálna krajina prenajbližšie akcie samovražednýchfanatikov. Ale na druhej strane môžeradový občan pociťovať tietozvýšené právomoci výkonnej moci štátu ajako obmedzovanie osobnejslobody.

Rok 2005 o chvíľu končí a my budeme zase o  rokstarší – ale poučíme sa zpredchádzajúcich chýb a budeme aj o  niečomúdrejší?     

-ff-

Kam dál?