Daň z příjmu v Austrálii pro držitele studentských a work and holiday víz

Daň z příjmu v Austrálii pro držitele studentských a work and holiday víz

Austrálie je oblíbenou destinací pro mezinárodní studenty a osoby na work and holiday vízech (tzv. pracovní prázdniny), z nichž každý má své jedinečné daňové povinnosti. Tento článek poskytuje komplexní návod na pochopení daně z příjmu pro držitele těchto víz, včetně daňových sazeb, klíčových rozdílů a dalších důležitých informací.


Daňové sazby

Studentská víza:

- Mezinárodní studenti se studentskými vízy jsou obvykle považováni za rezidenty pro daňové účely, pokud jsou v Austrálii více než šest měsíců

- Jako daňoví rezidenti mají nárok na nezdanitelný základ ve výši 18 200 AUD, což znamená, že neplatí daň z prvních 18 200 AUD svého příjmu

- Daňové sazby pro rok 2023-24 pro daňové rezidenty:

- 0 % na příjmy do 18 200 AUD

- 19 % na příjmy od 18 201 do 45 000 AUD

- 32,5 % na příjmy od 45 001 do 120 000 AUD

- 37 % na příjmy od 120 001 do 180 000 AUD

- 45 % na příjmy nad 180 000 AUD​.


Work and Holiday víza:

- Osoby s work and holiday vízy (subclass 462) jsou považovány za nerezidenty pro daňové účely, bez ohledu na délku jejich pobytu

- Nemají nárok na nezdanitelný základ a mají odlišné daňové sazby

- Daňové sazby pro osoby na těchto vízech:

- 15 % na příjmy do 45 000 AUD

- 32,5 % na příjmy od 45 001 do 120 000 AUD

- 37 % na příjmy od 120 001 do 180 000 AUD

- 45 % na příjmy nad 180 000 AUD​​


Období daňového roku v Austrálii

Australský daňový rok trvá od 1. července do 30. června následujícího roku​.


Podávání daňového přiznání: Kdo a Kdy?

Kdo musí podávat daňové přiznání:

- Každý, kdo během finančního roku měl příjem, musí podat daňové přiznání

- Pro držitele studentských víz platí, že pokud jejich příjem přesahuje nezdanitelný základ (18 200 AUD), musí podat daňové přiznání

- Osoby na pracovních prázdninách musí podat daňové přiznání bez ohledu na výši příjmu kvůli absenci nezdanitelného základu

Termíny:

- Termín pro podání daňových přiznání pro fyzické osoby je 31. října po skončení finančního roku​​

- Pokud budete řešit daňové přiznání s registrovaným daňovým agentem, můžete mít prodloužený termín pro podání, ale daňového agenta musíte angažovat do 31. října


Výhody využití daňového agenta

Používání daňového agenta může být prospěšné z několika důvodů:

- Odbornost: Daňoví agenti jsou obeznámeni s nejnovějšími daňovými zákony a odpočty, na které byste mohli mít nárok

- Přesnost: Pomáhají zajistit, aby vaše daňové přiznání bylo přesné, čímž minimalizují chyby a potenciální audity​​

- Úspora času: Příprava vlastního daňového přiznání může být časově náročná a matoucí, daňový agent tento proces zjednoduší​

- Maximalizace vrácení: Daňoví agenti jsou schopni najít odpočty a rabaty, čímž potenciálně zvýší vaši daňovou refundaci


Placení daní: Daňové identifikační číslo (TFN) vs. Samostatná zárobková činnost (ABN)

Daňové identifikační číslo (TFN):

- TFN je jedinečné číslo vydané Australským daňovým úřadem (ATO) pro fyzické osoby a podniky​​

- Jako zaměstnanec, váš zaměstnavatel bude zrážet daň z vašeho platu na základě vašeho TFN a úrovně příjmu a bude ji přímo odvádět ATO

- Na konci finančního roku dostanete od zaměstnavatele souhrn plateb, který použijete na vyplnění daňového přiznání

Samostatná zárobková činnost (ABN):

- Pokud podnikáte jako samostatně zárobková činná osoba, jste zodpovědní za své vlastní daňové povinnosti

- Musíte se zaregistrovat pro Australské obchodní číslo (ABN) a možná se budete muset registrovat pro Daň z tovarů a služeb (GST), pokud váš obrat přesahuje 75 000 AUD

- Samostatně zárobkové osoby musí platit daně ze svých podnikatelských příjmů, které jsou zahrnuty v jejich individuálním daňovém přiznání

- Můžete potřebovat platit čtvrtletní platby Pay As You Go (PAYG) na základě vašeho odhadovaného příjmu


Další důležité fakty:

- Superannuation: Zaměstnavatelé jsou povinni přispívat do superannuation fondu pro oprávněné zaměstnance, včetně osob na work and holiday a studentských vízech, pokud vydělají více než 450 AUD za měsíc​​

- Rezidenční Status: ATO určuje daňovou rezidenci na základě vašeho víza, délky pobytu a účelu pobytu. Rezidenční status výrazně ovlivňuje vaše daňové sazby a povinnosti

- Medicare Levy: Většina rezidentů podléhá Medicare příspěvku ve výši 2 % z jejich zdanitelného příjmu, který financuje veřejný zdravotní systém. Držitelé studentských a work and holiday víz jsou osvobozeni od tohoto příspěvku​​.


Pochopení vašich daňových povinností je klíčové pro zajištění dodržování australských zákonů a maximalizaci vašich potenciálních refundací. Angažování daňového agenta může zjednodušit proces a zajistit, že splníte všechny své povinnosti přesně a včas.


Platné k 30/06/2024
Zdroje:
 https://www.ato.gov.au/ a https://www.studyaustralia.gov.au/en

Kam dál?