Editorial

Milí čitatelia,

ako ste sa už dozvedeli z minulého čísla nášho mesačníka, jeho šéfredaktor Peter Kováč v týchto dňoch pracuje pre vás doma na Slovensku - v Bratislave, Trnave a Nitre, a tiež v Čechách, konkrétne v hlavnom meste ČR, Prahe, kde sa osobne zúťastňuje na výstave „Australis 2006 - Study and work“ a prezentáciách organizovaných agentúrou G8M8. O tom, čo všetko táto agentúra zabezpečuje sa zároveň môžete dozvedieť aj z titulnej stránky práve vychádzajúceho apríloveho čísla Heraldu.

Prezentácie a workshopy v SR a ČR boli určené pre záujemcov o študijný pobyt v Austrálii ale aj pre tých, ktorí túžia prísť do Austrálie iba krátkodobo ako turisti na atraktívnu exotickú dovolenku. Tí, ktorí sa chceli, ale z rôznych dôvodov nemohli na nich zúčastnit, nemusia smútiť. V Nitre, Prahe ale i Maďarsku má G8M8 svojich stálych zástupcov, ktorí pracujú počas celého roka a poskytnú vám kedykoľvek všetky potrebné informácie.

Na záver by som ešte rada tlmočila srdečný pozdrav od nášho šéfredaktora a za nás všetkých vám želám príjemné prežitie blížiacich sa veľkonočných sviatkov


Eva Hoffmannová - editor

Kam dál?