EDITORIAL: Doma

Važení čitatelia. Po päť-týždňovej neprítomnosti v Austrálii sa späť k vám vraciam s  novými myšliekami, nápadmi, na ktoré som mal čas počas dovolenkovo-obchodnej návšteve Slovenska, Čiech a iných krajín.

 

Iste sledujete udalosti v našich domovinách, ktoré o Slovensku v EU tvoria obavy budúceho fungovania slovenského štátu v podaní tripartity pánov: Fico, Slota a Mečiar. Budú vedieť ťahať za jeden povraz alebo budú sa vedieť preťahovať medzi sebou. Vydrží táto vláda?...

 

No a v Čechách to všetko pekne popisuje výrok prezidenta Václava Klausa z 4. augusta: “Vycházím z toho, že pro nikoho z nás není dobré, že Česká republika dva měsíce po volbách nemá vládu z  těchto voleb vycházející, že dosavadní výsledky povolebních politických vyjednávání nesplňují očekávání občanů a že se nepodařilo překonat dnešní zablokovanou situaci danou tím, že se v Poslanecké sněmovně po volbách vytvořily dva stejně silné, stovkové hlasovací bloky.”

 
Veľa občanov neverí kompetentnosti slovenskej vlády na adresu čoho sa často vyjadruje aj EU a  požaduje rôzne záruky od nového premiára Fica. No a v Čechách je to ešte horšie, kde si daňový poplatníci možno veselo zopakujú nákladné voľby kvôli veľmi unikátnej situácii dvoch identicky silných táborov. Kto bude vádnuť?

Kam dál?