EDITORIAL: Dotácia a následovné vylepšenia

Važení čitatelia a všetci priatelia Heraldu,

predpokladám, že nie som jediný, ktorému čas plynie veľmi rýchlo. Eštesi pamatám čas vianočný - a mihnutím oka som sa ocitol v predposlednomkvartáli tohto roka. No vari odteraz, začiatku austrálskej jari, doVianoc, to bude trošku dlhšie.
Ale s rýchlym tik-tak chodom hodiniek sa veľa pozitívneho aj udialo.

K úspešnému chodu nášho Heraldu prispelo tiež Ministerstvo zahraničnýchvecí ČR dotáciou. Touto cestou by som preto rád srdečne poďakovalvšetkým, ktorí pomohli pri získavaním tejto podpory.

Ako ste si už určite za uplynulé roky všimli, Herald sa neustáleobmieňa, vylepšuje a snaží sa Vám, čitateľom, poskytovať čo najviac ačo najaktuálnejšie informácie. V tomto, septembrovom čísle, ktoré jevlastne výročným, keďže ním začal už štvrtý rok existencie nášhomagazínu, prinášame niekoľko zmien. Jednou z najvýraznejších jeskvalitnenie a rozšírenie sekcie „Všeobecné informácie“, ktorú smezdvojnásobili. Nájdete v nej teraz mnoho nových informácií, ktoré vámpredtým možno chýbali. Zároveň by sme uvítali, keby ste nám akoukoľvekformou (písomne či telefonicky) dali vedieť, aké údaje by ste v neješte radi našli. Naša adresa pre vaše podnety je herald@g8m8.com atelefónne číslo 9212 7200.

Na záver by som ešte chcel upozorniť a avizovať druhé výročieČesko-slovenskej megaparty, ktorá sa bude konať 12. 9. 05. Vrámciinovácie budú angažovaní dvaja noví DJ - DJ Entozoon a DJ Vodnik.Hlavní sponzori, Australian Academy of Commerce, SBTA a WindsorInstitute poskytli ceny vo výške AU$ 12 575. Preto nevynechajte totošpeciálne výročie a nepremeškajte zároveň príležitosť získať jednu zatraktívnych cien.  

Kam dál?