EDITORIAL: G8M8 a Herald potrebujú ľudí

Vážení čitatelia,

v tomto vydaní Heraldu využijem celý svoj editorial na určite zaujímavú a podnetnú ponuku práce v radoch G8M8 a Heraldu.

G8M8 Sydney prijme dievčinu alebo chalana, ktorí budú schopní pracovať samostatne v administratíve. Pozícia vyžaduje stredne pokročilého úžívateľa MS Office, znalosť grafikých programov je výhodou. Záujemca musí byť kreatívny a schopný, popri nových nápadoch, vykonávať každodenné administratívne úkony s  dôrazom na detaily. Znalosť pokročilej angličtiny je potrebná.

G8M8 Česko hľadá jednu alebo viaceré osoby, ktoré budú schopné pracovať na území ČR a samostatne v  agentúre zabezpečujúcej služby spojené so štúdiom a prácou v Austrálii. Zástupca pre pražský región bude mať možnosť pracovať z už existujúcej kancelárie samostatne. V porovnaní z bežnou prácou za výplatu sú naše podmienky oveľa zaujímavejšie – ohodnotenie je percentom z výkonu. Požiadavkou je znalosť pokročilej angličtiny a absolvovanie študijno-pracovného pobytu v Austrálii.

Preto ak spĺňate tieto podmienky - ste kreatívny, pracovitý a zodpovedný (alebo takú osobu poznáte), neváhajte a zašlite resumé na jobs@g8m8.com

No a nakoniec by som rád vyzval tých z vás, ktorí radi slohujete a radi by ste začali kariéru ako píšuci redaktori, aby ste rozšírili rady C-S Heraldu. Pisateľ môže byť začiatočník, pokročilý, ale aj profesionál. Môže písať do existujúcich sekcií, alebo mu umožníme vytvoriť vlastnú sekciu so zameraním sa na život v Sydney alebo Austrálii. Píšte na adresu: herald@g8m8.com

Kam dál?