EDITORIAL: Pokrok

V posledných mesiacoch som sám osobne zaznamenal zvýšený záujem, lepšie povedané aktivitu, v českej a slovenskej komunite. Počet nových študentov a cestovateľov stále stúpa, i keď možno trošku pomalšie ako vstup našich krajín do EÚ, ale predsa stúpa. Zaznamenali sme otvorenie už v poradí druhej česko-slovenskej reštaurácie. V redakcii Heraldu sme zaregistrovali výšený záujem o náš magazín zo strany čitateľov, aktívnych prispievateľov, ako aj inzerentov. Do kultúrnej rubriky nám pani Jingrová poslala zaujímavé informácie o atraktívnom vianočnom koncerte, ktorý sa bude konať 11. decembra o 17:00 hod. v St. Andrew katedrále. Ďalším zaujímavým podujatím bude napríklad koncert skupiny Olympic, konajúci sa 5. marca 2005 o 19:30 v Sydney Congress Hall (140 Elizabeth St).

Tiež naše zastupiteľstvá organizujú krásne stretnutia pri rôznych príležitostiach. Takou bola napríklad 28. októbra oslava vzniku prvej ČSR, ktorá sa uskutočnila pod záštitou generálneho konzula pána Jaroslava Dolečka. Rovnako zaujímavé bolo aj stretnutie reprezentantov slovenskej komunity s novým slovenským veľvyslancom, pánom Petrom Procháckom.

Českí a slovenskí krajania v Austrálii sa stále viac dostávajú do povedomia. Tento “pokrok” a zviditeľňovanie je výsledkom aktivity nás všetkých. Rád by som preto vyzval Čechov a Slovákov v Austrálii, aby pomáhali propagovať obe naše krajiny aj naďalej a zúčastňovali sa aj na našich akciách, ktoré sa budeme snažiť, ako komunitné médium, prezentovať. Vaše prípadné oznamy radi prijmeme v redakcii na tel čísle (02) 9212 7200 alebo na emaile: herald@g8m8.com.

 

Kam dál?