EDITORIAL: Zmeny

EDITORIAL: Zmeny Ako dobre vieme, prvým júlom sa začína nový finančnýrok, no v súčasnosti s týmto dátumom prichádzajú aj niektoré ďalšiezmeny, napríklad v imigračnom zákone. Spomeniem predovšetkým zvýšeniepoplatku za študentské víza zo $410 na $420 austrálskych dolárov.Rovnako sa zvýšil aj poplatok za turistické víza na celkovú sumu $200.No a keď sme už pri zvyšovaní, tak určite nemôžeme nespomenúť to, ktorésa dotkne nielen českých a slovenských študentov, ale tiež celejaustrálskej spoločnosti. Smerom hore sa pohnú ceny benzínu, vzrastútiež poplatky za vodu, elektrinu a určite aj za niektoré ďalšie položkydomáceho rozpočtu.

Medzi nemenej závažné zmeny patrí aj reformaIndustrial Relations, v ktorej sa austrálsky premiér snaží odobraťurčité práva zo strany únií. Na znak nesúhlasu s týmito opatreniamisúčasnej vlády sa po celej Austrálii konali a s najväčšoupravdepodobnosťou sa určite ešte budú konať, mohutné protestnédemoštrácie, aké sa v tejto krajine nekonali už veľmi dávno.

A teraz trošku na inú tému. Rád by som poďakoval zaodozvy na našu výzvu v minulom čísle ohľadom hodnotenia Heraldu.Zároveň by som ešte apeloval na ostatných čitateľov aby neváhali anaďalej posielali svoje názory a pripomienky – či už pochvalné alebokritické - na našu prácu a jednotlivé rubriky. E-mailová adresa je:herald@g8m8.com. Avizované ohodnotenie v podobe $10 telefónnej kartystále platí.

Kam dál?