EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC

Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O´Malley ACT 2606, Australia
tel: (+61-2)62901386, fax: (+61-2)62900006,
email: canberra@embassy.mzv.cz

V Canbeře dne 22. září 2006
Č.j.: 1937/2006-Can

Vážení,

australské ministerstvo imigrace informovalo naše velvyslanectví, že Vaše cestovní kancelář dostala oprávnění k vyřizování žádostí českých občanů o australská turistická víza. Dovolte mi, abych se na Vás v této záležitosti obrátil.

Velvyslanectví ČR v Canbeře dlouhodobě usilovalo o zmírnění striktního vízového režimu, který Austrálie vůči občanům ČR uplatňovala. Naše snaha se po dlouhých a  dosti náročných jednáních setkala s úspěchem – od 21.8.2006 byla ČR přeřazena do vízové kategorie e676 autogrant facility. Také díky poznatkům, které jsme získali od českých cestovních kanceláří, se podařilo pro české turisty dosáhnout výrazně jednoduššího a rychlejšího vízového režimu než mají např. občané Slovenska, Polska či Maďarska.

U automatizovaného systému vyřizování žádostí o víza v e676 autogrant facility podle našich informací odpadá předkládání velkého počtu podpůrných dokladů (bankovní výpisy, potvrzení zaměstnavatele či školy, daňová přiznání, atd. atd.) a výrazně se zkracuje čekací doba na vyřízení víza.

Věřím, že jste tyto pozitivní změny při práci s vízovým systémem zaznamenali a že díky nim můžete poskytovat lepší služby svým klientům.

Rádi bychom s australskými úřady dojednali další úlevy ve vízové oblasti – především zrušení poplatku za podání žádosti o vízum a zjednodušení vízového formuláře. Cílem naší snahy je vízovou proceduru co nejvíce přiblížit systému ETA, který používají např. občané západoevropských zemí, USA a Kanady.

Kromě toho bychom také rádi měli více informací o fungování dnešního systému e676 autogrant facility, abychom v případě potřeby mohli na ministerstvu imigrace poukázat na jeho nedostatky a dosáhnout nápravy. Byl bych proto vděčen, kdybyste mi mohli napsat o svých zkušenostech s vyřizováním žádostí o australská víza po 21.8.2006. Zejména by mě zajímalo
- za jakou dobu od podání žádosti přijde z ministerstva imigrace odpověď (tj. vízum);
- u kterých skupin žadatelů jsou čekací doby delší (např. u mladých mužů, mladých žen, svobodných, u studentů, žen na mateřské dovolené atd.);
- u jakých skupin žadatelů jsou požadovány další doklady a jaké (např. žadatelé mladší 18 let či starší 70 let).

Děkuji Vám za spolupráci.

Z Canberry Vás srdečně zdraví

KAREL PAŽOUREK
velvyslanec České republiky

Kam dál?