FAQ COVID-19 aneb co potřebuješ jako student v Austrálii vědět o novém typu koronaviru

FAQ COVID-19 aneb co potřebuješ jako student v Austrálii vědět o novém typu koronaviru

Vzhledem ke vzniklé situaci jsme se rozhodli informovat své studenty o novinkách týkajících se opatření proti šíření koronaviru COVID-19. Zpracovali jsme tedy informace vycházející z nejčastěji kladených otázek pojišťoven, které zprostředkovávají pojištění pro studenty v Austrálii.

 

Jaké jsou příznaky nemoci COVID-19?

Mezi hlavní příznaky patří horečka (vysoká teplota), kašel, bolest v krku a dušnost.


Kdy mám vyhledat pomoc? Co dělat, pokud mám příznaky COVID-19?

Pokud jsi v posledních 14 dnech cestoval do zahraničí a vykazuješ příznaky chřipky (jako je horečka, kašel, bolest v krku nebo dušnost), měl bys okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a lékaře informovat o svých příznacích a historii své cesty. Doporučujeme zkontaktovat nonstop linku National Coronavirus Health Information Line na čísle 1800 022 222, kde je možné jakékoli příznaky prokonzultovat se zdravotní sestrou, která doporučí další postup a léčbu.

Pokud student vyžaduje léčbu GP (General Practitioner neboli obecný lékař), návštěva za něj bude plně uhrazena. Student může bez poplatku vyhledat preferovaného poskytovatele doporučeného vaší pojišťovnou ve svém okolí, v krajním případě jakéhokoli.

V reakci na COVID-19 zavedla australská vláda nové zabezpečení MBS (Medicare Benefits Schedule), které lidem umožní přístup k základním zdravotním službám u nich doma, zatímco budou v izolaci či karanténě, aby se snížilo riziko vystavení zranitelných osob koronaviru COVID-19 v komunitě. Jedná se o dočasné 6měsíční opatření. Více informací naleznete na webových stránkách australských vlád.

Jak se můžu chránit?

Pokud je to možné, udržuj si odstup od kohokoli, kdo vykazuje příznaky dýchacího onemocnění (např. kýchání, kašel), nebo zkrátka od kohokoli, protože nikdy nevíš, jestli ten člověk přenáší nákazu bez vykazování příznaků.

  • Kýchej a kašlej jedině do kapesníku, který následně okamžitě vyhodíš, či vlastního rukávu. Pokaždé si následně důkladně omyj ruce.

  • Důležitá je častá hygiena a důkladné mytí rukou mýdlem nejméně 20 vteřin v teplé vodě, případně užívání gelů na ruce na bázi alkoholu, pokud není po ruce voda ani mýdlo.

  • Nedotýkej se očí, nosu a pusy bez umytých rukou.

Musím nosit masku na obličej (roušku, respirátor, šátek, atd.)?

Kdy bych měl navštívit pohotovost?

Pokud je situace považována za nouzovou (např. jsi vážně zraněný či nemocný, případně máš potíže s dechem), zavolej okamžitě záchrannou službu na lince 000. Pokud je vyžadováno ošetření, ale nejedná se o život ohrožující stav, zvaž návštěvu doktora nebo GP před návštěvou pohotovostního oddělení, nebo konzultuj svůj zdravotní stav s lékařem po telefonu.

Je hrazeno testování na COVID-19?

Zahraniční studenti mají hrazenou lékařskou péči poskytnutou v nemocnici i mimo ni, včetně návštěv GP a testů (např. patologie), do této služby spadá také předpis léků. Vše za předpokladu, že je služba uznána společností Medicare a je připojeno číslo položky MBS. Bupa RFOSHC poskytuje úhradu výdajů až do 100 % MBS. Pokrytí lékařské péče se v souvislosti s COVID-19 neliší. 

Pojišťovna NIB zaručuje úhradu 85 % nákladů z položek MBS spojených s testováním (test musí mít platné číslo položky), patologií a radiologií.

Bude mi hrazena případná hospitalizace kvůli COVID-19?

Hospitalizace kvůli COVID-19 je rovna standartní hospitalizaci a ke změně podmínek zde nedochází. Čekací lhůty na již existující podmínky se budou i nadále uplatňovat, přičemž každý případ se posuzuje individuálně.

Pokud student přišel do styku s COVID-19 před vstupem do Austrálie a tudíž před účinností OSHC smlouvy, bude to považováno za již existující stav?

Podmínky se vztahují i na tyto případy. Při jakémkoli přijetí do nemocnice nebo využití lékařské repatriace bude proveden standardní postup hodnocení existujícího stavu s 12měsíční čekací lhůtou. Každý případ bude posuzován individuálně s potvrzením příznaků prostřednictvím příslušných lékařských osvědčení nebo záznamů.

Co je již existující stav?

Osoba je zařazena do již existujícího stavu, má-li indispozici či nemoc a dle názoru pověřeného lékaře tyto známky nebo příznaky této indispozice či nemoci existovaly kdykoli během 6 měsíců před příjezdem do Austrálie.

Vztahuje se studenty úhrada za léky na předpis, které pomáhají při zotavení z COVID-19?

Studenti registrovaní u OSHC si budou moci nárokovat $50 za položku na předpis uvedenou na schématu farmaceutických výhod (PBS). Tato výhoda je limitovaná ročně $300 za jednoho studenta a $600 za pár / rodinu. Na léky, jako jsou Panadol, Nurofen a mnoho dalších volně dostupných léků, se úhrada nákladů nevztahuje.

Jsou-li studenti izolováni v homestay, budou jim hrazeny náklady na stravu a ubytování?

Ne. Na toto se výhody nevztahují, jelikož se jedná o zdravotní pojištění, a pokrytí nákladů je tedy spojeno pouze s výdaji na léčbu. Pro více informací je možné navštívit články týkající se COVID-19 či dalších FAQ.

Pokud škola pozastavila moje datum zahájení studia, mohu pozastavit služby pojištění?

Zahraniční studenti, kterým bylo řečeno, aby odložili studium o několik týdnů a již jsou v Austrálii, nemohou tyto služby pozastavit, protože podmínkou jejich víza je, že mají pojištění bez ohledu na to, zda kurz začal nebo ne. Pokud nepřijeli do Austrálie, mohou přesunout své počáteční datum pojištění tak, aby odpovídalo datu příjezdu.

Kde mohu najít mentální podporu?

Lifeline Australia (13 11 14) 

  • Beyond Blue (1300 224 636) 

  • Headspace (1800 650 890) 

  • Kids Helpline pro mladší 25 let (1800 55 1800)

  • Na lince podpory pro studenty u své pojišťovny 

Kde můžu hledat více informací?

Australská vláda poskytla zdroje pro informování zahraničních studentů na https://www.studyinaustralia.gov.au/English/student-support 

 

Kam dál?