G8M8 PREZENTÁCIE GREAT MATE 2010

G8M8 PREZENTÁCIE GREAT MATE 2010

AUSTRÁLIA – ROZTOČ ŽIVOT NAPLNO!


Detailnejšie informácie nájdete na www.g8m8.com.

G8M8 Great Mate Team

Kontaktujú Ťa priatelia, známi ale aj neznámi ohladne tvojho pobytu v Austrálii? Pozvi ich na naše prezentácie v Čechách a na Slovensku. Dozvedia sa podrobnosti o možnostiach štúdia, práce, cestovania, navrátenia si nákladov na cestu a ako prežiť krásny pobyt v exotickej krajine ako je Austrália. No a naviac ešte získajú ZDARMA poukážku na 5 dnové Safari na najväčší piesočný ostrov na svete.
• 08/03: 12:30hod – Bratislava - Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, spoločenská miestnosť (budova NHF, OF)
• 08/03: 18:00hod – Bratislava - Dom Športu, Junácka 6, Oproti Polusu, Aula na prízemí
• 09/03: 18:00hod - Nitra - SPU, Stud. domov A. Bernolaka, Kongres.centrum
• 10/03: 18:00hod - Trnava - Stud. domov. M. Uhra, AMOS-klub
• 15/03: 17:30hod – Praha – Provozně ekonomická fakulta ČZU, místnost č. 409
• 16/03: 17:00hod – Praha – ČVUT, Fakulta dopravní, Konviktská 20, místnost č. 410
• 17/03: 10:00hod – Brno - Veterinární fakulta, posluchárna Ústau chemie, biochemie a biofyziky (budova č. 31)
• 17/03: 14:10 – Brno - Akademie Sting, Stromovka 1, Brno, učebna bude upřesněna
• 22/03 - Ružomberok - FF KU, Blok F, miestnosť F 013, o 16:00
• 23/03: 12:30hod – Bratislava - Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, spoločenská miestnosť (budova NHF, OF)
• 23/03: 18:00hod – Bratislava - Dom Športu, Junácka 6, Oproti Polusu, Aula na prízemí
• 24/03: 17:00 – B. Bystrica - Univerzita M. Bela, PF, o 17:00 /miestnosť – viac na www.g8m8.com/
• 29/03: 16:00 - Zvolen - Tech. Univ., Štud. domov BARINY, Študovňa 831, 8.p.
• 30/03: 14:00 - Košice - Tech. Univ., Eko. fakulta, Zasadacia miest., 1.p.

Kam dál?