Informace o pronájmu po dobu COVID-19

Informace o pronájmu po dobu COVID-19

Nakolik aktuální situace vyvolává otázky týkající se bydlení, připravili jsme pro vás pár odpovědí.

1. Může mě můj pronajímatel během této krize vystěhovat?

Právě teď je nově opatření schváleno zákonem vztahující se na podnájemníky a pronajímatelů. Ministr bude mít pravomoc udělit možnost neplacení nájmu pro ty, kteří ztratili práci kvůli koronaviru. Kde je psáno:

 • Australští pronajímatelé nebudou moci vystěhovat nájemníky v rámci balíčku na záchranu nájemného, zaměřeného na ochranu těch, kteří zápasí během koronavírusovej krize se ztrátou zaměstnání.
  Státní úřady pracují na zásazích na ochranu osmi milionů Australanů v nájemních domech.
  Federální vláda zvažuje snížení daně z příjmu pro pronajímatele, snižujících o částku, kterou musí nájemníci platit.

POZOR, toto pravidlo ale ještě není k 26/3/2020 vyhlášené.

Právě teď dá pokračovat ve stejných právních procesech jako obvykle. Musí se však nadále řídit procesy stanovenými v zákoně o bydlení z roku 2010. Nemůžete být vyhoštěni bez soudních příkazů a fyzicky vás může vyhodit pouze šerif. Viz informační přehled o vystěhováních a o tom, kdy váš pronajímatel může ukončit dohodu.

Můžete se pokusit promluvit se svým pronajímatelem, vždy je lepší být aktivní.

2. Může můj pronajímatel pokračovat v prohlídkách spojených s prodejem nemovitosti?

Pronajímatelé a jejich agenti musí zajistit, aby neporušovali soukromí svých nájemníků. V současnosti si to může vyžadovat i přijetí kroků k zabránění šíření viru lidmi chodícími na prohlídky. Bude třeba zvážit tyto okolnosti:

 • požádat každou osobu, která má v úmyslu zúčastnit se prohlídce, o odpověď, zda se za posledních 14 dní vrátila ze zahraničí do Austrálie a také, zda v současnosti trpí horečkou, bolestí v krku, kašlem nebo dušností (současné hlavní příznaky související s Covid 19)
 • pokud je odpověď ano, pronajímatel nebo zprostředkovatel by měl dané osobě říci, že nemůže vstoupit do domu, dokud neobsolvuje izolaci během 14 dní nebo dokud nepodstoupí test na koronavirus
 • zajištění masky na ochranu před někým, kdo může být infikován, ale nevykazuje žádné příznaky (může být jen přenašečem)
 • poskytování dezinfekčního prostředku na ruce a na mytí rukou pro lidi, kteří se mají zúčastnit prohlídky a ujistit se, že je používají i samotní agenti
 • ujistit se, že se obhliadajúci ničeho nedotkne
 • omezit počet lidí uvnitř objektu, aby si udržely bezpečné vzdálenosti mezi sebou

Několik majitelů a agentů již začalo tato opatření uplatňovat v praxi.

3. Ztratil jsem příjem, co mohu dělat?

Můžete si pokusit promluvit se svým pronajímatelem o možnosti zaplacení sníženého nebo žádného nájmu na krátkou dobu. Může to být i v jeho zájmu, protože může být mnohem těžší a dražší najít za vás náhradu. Někteří pronajímatelé budou ochotni to udělat, zvláště pokud jim to jejich finanční situace dovoluje. V zákoně o bydlení se však nenachází ustanovení, které by přimělo pronajímatelů jednat v této situaci se shovívavostí. Tento dokument by pro vás mohl být užitečný. Viz také toto vyhlášení z australského realitního institutu. Může být užitečné přesvědčit vašeho realitního agenta.

Nemůžete být vyhoštěni z vašeho domu za nedoplatky z nájmu bez příkazu občanského a správního soudu NSW a fyzicky vás může vystěhovat pouze policejní příslušník.

4. Mám problémy s jinými účty za domácnost, co mám dělat?

Pokud máte problémy s placením jiných účtů pro domácnost, jako je elektřina, plyn nebo voda, obraťte se na svého poskytovatele, abyste se dozvěděli více o jejich programu pomoci zákazníkům a kritériích způsobilosti. Všichni maloobchodníci s elektřinou a plynem musí mít program podpory zákazníků. Pokud máte nárok na účast v programu, jste chráněni před odpojením a prodejce by s vámi měl spolupracovat na vytvoření vhodného způsobu platby a nabídnout další relevantní úlevy nebo podporu.

5. Mění krize COVID-19 některé z mých práv nebo povinností?

Ne, momentálně ne. Státní a federální vláda mají pravomoc oznámit opatření, které mohou ovlivnit některé z vašich práv a povinností týkajících se vašeho nájmu. Udržujte kontrolu aktualizovaných stránek, abyste se ujistili, že máte nejaktuálnější a nejpřesnější informace o svých zákonných právech k pronájmu v NSW.

Pokud potřebujete obecné právní rady a informace o pronájmu v NSW, navštivte tuto stránku. V místních nájemních poradenských a advokátních službách jsou nejlepší lidé, kteří se zabývají otázkami nájmu a jejich služby jsou zdarma! Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v části Získat radu na této stránce.

Spravedlivé obchodování společnosti NSW má na svých webových stránkách často kladené dotazy týkající se COVID-19, což může být také užitečné.

6. Jsem v pořádku, ale chci pomoci své komunitě. Jak to mohu udělat?

Toto je čas, kdy se každý musí navzájem podporovat. Pokud víte o sousedech, kteří mohou mít problémy s mobilitou nebo zdravím, které ztěžují získávání potravin a jiných potřebných věcí, můžete zvážit oslovení a přímou podporu. V různých oblastech se objevují skupiny vzájemné pomoci. Mnohé z nich jsou na Facebooku a takto možná najdete i místní skupinu. Pokud nejste v pořádku, mohou vám tyto skupiny pomoci.

Kam dál?