MUSĺME SI POMÁHAT! DOKÁŽEME TO JEŠTĚ?

Dokážeme společnĕ pomoci dvĕma českým hudebníkům
Alešovi, Mirkovi a jejich australské zpĕvačce Wickey ze skupiny
VertigoNation? Kapela vznikla před 8 lety v Praze. Po nĕkolika
demosnímcích a singlu Jaded, hraným v českých a slovenských rádiích,
se před 5 lety přestĕhovali do Sydney.
Jejich první vystoupení v Austrálii bylo na česko – slovenské
party ve Star baru a dále jste je mohli vidĕt v únoru při jejich společném
koncertu s legendárním Olympicem.
VertigoNation jsou odkojeni hudbou Rammstein, Depeche
Mode a NIN, což se odráží na stylu jejich hudby. Nĕkolika mĕsíční
úspĕšné turné po australských klubech zakončili vstupem do soutĕže
Sony/BMG. Po 30 dnech jsou již na 6. místĕ z 900 australských kapel a
chybí jim jen pár našich hlasů, aby vyhráli.
Jejich nové písnĕ najdete na www.myspace.com/vertigonation
, kde kliknutím na blikající banner “SHOUT with Us “ můžete po
jednoduché registraci hlasovat ( vĕk, Váš email a nĕjaké heslo ) i Vy, a
každý den jim dávat svých 5 hlasů až do konce soutĕže 31.8.
Pošlete jim zprávu na vertigonation@optusnet.com.au, aby
vidĕli, že nejsou sami. VertigoNation pomáhá i český generální konzulát
v Sydney, rádio SBS a České noviny.

Kam dál?