NAVRÁTENIE DANÍ

Finančný rok sa skončil 30. júna 2008. Všetkým, ktorí boli zamestnaní a pracovali na TFN (Tax File Number) alebo ABN (Australian Business Number – živnosť) z toho vyplýva povinnosť podať daňové priznanie. Aj keď bol Váš príjem za tento rok (1. júl 2007 – 30. jún 2008) AU$ 0, musíte urobiť daňové priznanie za tento rok. Daňové priznanie by ste mali podať najneskôr do konca októbra 2008. Je viacero ciest ako to spraviť. Môžete využiť služby taxačného agenta alebo si sami vypíšete formulár daňového úradu, ktorý si vyzdvihnete v ATO na Pitt Street alebo si ho stiahnete priamo z ich stránky

www.ato.gov.au.

Potrebujete:

- TFN, ABN ak máte a list od ATO (Australian Taxation Office) s vašim TFN alebo ABN,

- Group Certificate alebo Payment Summary od všetkých zamestnávateľov, pre ktorých ste pracovali v období 1. júl 2007 až 30. jún 2008,

- bankové detaily (BSB kód, číslo účtu, meno účtu), sumu úroku zo všetkých bankových účtov (keď je suma vyššia ako $1),

- bloky, účtenky, faktúry... náklady, ktoré ste vynaložili na dosiahnutie uvedeného zisku,

- iné dokumenty podľa potreby.

Zamestnávateľ má zo zákona doručiť svojmu zamestanancovi Group Certificate. Je to dokument, v ktorom zamestnávateľ uvádza, pre taxačné účely a aj Vaše, všetky informácie ohľadom Vášho príjmu za celý rok a výšky dane, ktorú v priebehu roka za Vás odviedol. Každý zamestnávateľ, pre ktorého ste pracovali, vám preddavkovým spôsobom odvádzal daň (viď. Group Ceritificate). Vaše prvé zamestnanie by malo obsahovať najnižšiu odvedenú sadzbu, pretože zamestnávateľ mal brať do úvahy $6.000 nezdaniteľné minimum ($500 za každý mesiac v roku, ktorý ste strávili v Austrálii). V každej ďalšej práci, keď ste zamestnávateľa vopred upovedomili, vám mal odvádzať o niečo vyššiu daňovú sadzbu.

Keď to bolo menej alebo viac, sumy sa na konci finančného roka zrátajú a daň sa vyráta nasledovne: od všetkých zrátaných zárobkov sa odrátajú nákladové položky, nezdaniteľné minimum, plus daľšie odrátateľné položky. Zo zostatkovej sumy sa vyráta daň podľa výšky zárobku: $0-$6,000 = 0%; $6,001-$30,000 = 15 centov z každého zarobeného dolára nad $6,000; $30,001-$75,000 = $3,600 plus 30 centov z každého dolára nad $30,000, atď. Takto veľmi zjednodušene by sa dal popísať proces vyrátavania daňového priznania.

Keď si dávate robiť daňové priznanie a platíte poplatok za túto službu overte si, či osoba je registrovaná ako TAX AGENT. V opačnom prípade môže vaše daňové priznanie skončiť v zlých rukách. Ak si netrúfate podať daňové priznanie svojpomocne, navštívte G8M8 na 379-383 Pitt Street, kancelária 401 kde vám poskytneme kontakt na TAX AGENTa, ktorý za vás podá daňové priznanie. Cena už od AU$65. Alternatívne navštívte www.g8m8.com, do vyhľadávania zadajte "dan", hned druhý článok vás odporučí na firmu, ktorá sa zaoberá podávaním daňových priznaní.