NEZNÁMA JUŽNÁ ZEM

alebo Terra australis incognita – takýmto názvom až do konca 16-ho storočia označovali učenci neobjavenú krajinu, nachádzajúcu sa niekde vo východnej časti južnej pologule.  Jej existenciu ale predpokladal už Pythagoras v 5. st. pred naším letopočtom a v roku 150 nášho letopočtu Ptolemaios dokonca zakreslil jej pravdepodobnú polohu. Na svoje objavenie odvážnymi moreplavcami si však najmenší kontinent musel ešte nejaký ten čas počkať.

Európski objavitelia však neboli prvými, ktorí osídlili túto neprebádanú zem. Pred viac než 50 000 rokmi sa v nej usadili kočovné kmene, ktoré sem prišli cez Novú Guineu z juhovýchodnej Ázie. Predpokladá sa, že ich sťahovanie a usídľovanie prebehlo v troch prisťahovaleckých vlnách. Tieto kmene nepoznali poľnohospodárstvo ani chov dobytka. Jediným ich domácim zvieraťom bol pes dingo, ktorého si, pravdepodobne, priviezli so sebou zo starej domoviny. 

Živili sa lovom a hovorili viac než 250-timi jazykmi a mnohými nárečiami. Zbrane, ktoré používali na lov boli veľmi jednoduché a vyrábali ich z dreva a kameňa. Boli to prevažne oštepy dlhé od dvoch do piatich metrov. Pri ich hode sa využíval tzv. vrhač (woomera), ktorý slúžil ako katapult. Jeho výhodou bolo, že takto hodený oštep potom zasiahol svoj cieľ rýchlejšie, presnejšie a na väčšiu vzdialenosť. Najznámejšou zbraňou austrálskych domorodcov bol však bumerang, ktorý dnes môžete kúpiť v každom obchode so suvenírmi. Zvyčajne je k nemu pripojený lístok s „garanciou“ vysvetľujúci, že ak bumerang nezasiahne daný cieľ, určite sa vráti – len musí byť správne hodený. Je to celkom milý reklamný trik, ktorý zároveň chráni obchodníkov pred prípadnou reklamáciou sklamaného zákazníka.

Austrálski domorodci – Aborigenes boli prevažne vysokí, štíhli s dlhými končatinami. Očividné rozdiely u nich sa prejavovali vo farbe pleti a vlasov. Napríklad Murrayiovia, žijúci v južných častiach kontinentu, mali hnedé vlasy a bledohnedú pokožku, kým u domorodcov na severe prevládala tmavá pleť a ich vlasy boli čierne a kučeravé. Zatiaľ nevysvetliteľnou zvláštnosťou je, že niektorí stredoaustrálski Aborigenci majú vlasy svetlej farby.

Domorodí obyvatelia Austrálie dodnes žijú pod vplyvom svojich starobylých legiend a mýtov. Veria, že svet bol pred dávnymi storočiami tichým, rovným a šedým miestom bez ľudí, zvierat, stromov, riek a pohorí. Jedného dňa duchovia, ktorí dovtedy spali, zostúpili z oblohy alebo vstali zo zeme a stvorili ľudí, zvieratá aj rastliny. Keď bohovia zomreli, zmenili sa na hory, rieky, kamene, slnko a mesiac. Miesto, kde zomreli, má pre domorodcov mystický a posvätný význam a nazývajú ho Sacret Site. Dobu, v ktorej sa toto všetko udialo, pomenovali Dreamtime alebo Dreaming. Z toho času pochádzajú aj všetky ich zákony a pravidlá, ktoré sa tradovali ústnym podaním z pokolenia na pokolenie, pretože Aborigenci nemali vlastné písmo (písomnú podobu dali ich starodávym legendám až bieli osadníci). Domorodci veria, že duchovia z Doby snov sú ich predkovia. Každý kmeň či klan má svojho jedného spoločného predka, ktorým je nejaké zviera alebo rastlina. Tento ich symbol   (totem) je posvätný a členovia daného spoločenstva nesmú takéto zviera loviť a rastlinu trhať. Jednotlivca, ktorý poruší stanovené pravidlá, čaká pomsta celého klanu. V tejto súvislosti si dovolím upozorniť na zaujímavý film renomovaného austrálskeho režiséra Petra Weira s názvom Posledná vlna (The Last Wave). Jeho dej je situovaný do Sydney 70-tych rokov a rozpráva príbeh bieleho právnika obhajujúceho päť mladých domorodcov, obvinených z rituálnej vraždy svojho súkmeňovca. Režisérovi sa filmom podarilo odhaliť niečo z domorodej mágie zachovávajúcej si stále svoju tajomnú mystickú silu a prežívajúcu dodnes aj v prostedí moderného veľkomesta.

-ff-

Kam dál?