NOVÉ CESTOVNÉ PASY V SR

Nové cestovné pasy v bordovom obale, ktoré budú v súlade s požiadavkami Európskej únie (EÚ), sa na Slovensku začnú vydávať od 1. januára 2005. Dosiaľ vydávané tmavozelené pasy platia do vyznačeného dátumu. 

Návrh novely zákona o cestovných dokladoch stanovuje povinnosť, aby každý občan starší ako päť rokov mal vlastný cestovný doklad. Deti od 5 do 15 rokov tak od nového roku už nebudú môcť byť zapísané do pasu rodiča tak, ako doteraz. Podľa informácií z rezortu vnútra tak rodičia budú môcť do svojho pasu zapísať iba dieťa do piatich rokov.

Ďalšou zmenou je, že občania SR môžu byť držiteľmi maximálne dvoch pasov. Ostatné pasy budú musieť odovzdať do 30. júna 2005. O pas budú môcť občania požiadať iba osobne kvôli nasnímaniu podoby tváre a podpisu v elektronickej forme. Výnimkou budú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť.

Žiadatelia o pas sa zatiaľ nebudú musieť podrobiť nasnímaniu biometrických údajov, vrátane odtlačkov prstov, ako to pôvodne navrhoval rezort vnútra. EÚ však už prijala rezolúciu, podľa ktorej všetky členské štáty musia zaviesť do osobných dokladov nový ochranný prvok - plastickú (digitálnu) podobu tváre. Ministerstvo vnútra zavedie tento biometrický prvok do pasu do jedného roka od prijatia smernice, ktorá stanoví technickú špecifikáciu zavedenia tohto údaju. Únia smernicu plánuje prijať do konca tohto roka.

Nové pasy budú obsahovať rôzne ochranné prvky, aby sa predišlo ich pozmeňovaniu a falšovaniu. Ide napríklad o špeciálny vodoznak a ochranný prúžok s farebnou slovenskou vlajkou a textom “Slovensko Slovakia”. 

Nové europasy pre občanov starších ako 15 rokov budú mať naďalej platnosť 10 rokov. Pre deti od piatich do 15 rokov budú v platnosti päť rokov a pre deti vo veku do piatich rokov dva roky.
Poplatky za vydanie pasu by sa podľa ministerstva vnútra mali od 1. januára 2005 zvýšiť. Pas vydaný do 30 dní bude u občana staršieho ako 15 rokov stáť 1 000 korún, pre deti od päť do 15 rokov 400 korún a pre deti do piatich rokov 250 korún. Za rýchle vydanie pasu budú občania platiť tak ako doteraz, štvornásobok základného poplatku. Zápis dieťaťa do pasu rodičov bude stáť 100 korún. 

Celkové náklady súvisiace s vydávaním europasov na roky 2004 až 2008 predstavujú viac ako 2 miliardy korún. Zavedenie biometrických údajov do pasov si vyžiada ďalšie finančné prostriedky.

Kam dál?