Novinky z imigračího - Březen 2017

Novinky z imigračího - Březen 2017

Imigrační oddělení uveřejnilo oficiální časové rámce pro žádosti o víza. A to u všech variant, dokonce i u žádostí o trvalý pobyt. Je tedy mnohem jednodušší se podívat jak dlouho může Vaše žádost imigračnímu úřadu trvat vyřídit. Časové údaje budou vždy každý měsíc aktualizované tak aby jste dostali vždy ty nejaktuálnější informace.

Veřejné jsou dva hlavní údaje které říkají jak dlouho trval proces pro 75% uchazečů a jak dlouho u 90% uchazečů.

Na základě těchto informací můžeme lépe počítat s tím, jak dlouho dopředu o víza žádat.

 

 

Od 31.3.2017 došlo ke změně oficiálního seznamu dokumentů které se musejí dokládat při žádosti o studentská víza (subclass 500).

 

Při žádosti o studentská víza do Austrálie musí žadatel prokázat:

CoE - potvrzení o přijetí na australskou školu - zajistí G8M8
OSHC - potvrzení o zaplacení povinného pojištění - zajistí G8M8

Cestovní pas
Potvrzení o zaplacení vízového poplatku - 550AUD

Motivační list - GTE

Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Historii zaměstnání

 

V případě vyžádání si dalších dokumentů budete potřebovat:

Finanční krytí - důkaz o dostatku prostředků na pokrytí životních nákladů na první rok studia

 

Více zde: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/500-

Kam dál?