PREDVOLEBNÁ AUSTRÁLIA

Keďže austrálske médiá už pomaly obchádza predvolebná hystéria a jednotliví politici začínajú podnikať svoje agitačné „cestovné túry“ krajinou, bude dobré povedať si niekoľko základných inforácií aj o politickom systéme tejto krajiny.

Austrália je federatívny štát (od roku 1901), formálne konštitučná monarchia. Hlavou štátu je britská kráľovná zastupovaná generálnym guvernérom. Najvyšším zákonodarným zborom je dvojkomorový Parlament. Dolná komora – Snemovňa reprezentantov, má 148 poslancov volených na tri roky, Hornú komoru – Senát, tvorí 76 senátorov volených na šesť rokov. Federálny parlament i vláda, na čele s ministerským predsedom, vzišli z obidvoch komôr Parlamentu a majú sídlo v Canberre.

Austrália má trojstupňový systém vlády a verejnej správy. Federálny parlament v Canberre prideľuje jednotlivým štátom zodpovednosť za vykonávanie rozhodnutí týkajúcich sa všetkých Austrálčanov. Federálna vláda zodpovedá za zamestnanosť, dôchodky a sociálnu podporu, imigračné záležitosti, poštu a telekomunikácie, televíziu a rozhlas, daňovníctvo, obranné sily, dovoz a vývoz, colníctvo, letectvo a ochranu vzdušného priestoru. 

Úlohou 6-tich parlamentov zväzových štátov je zvyšovanie poplatkov z daní tovarov a služieb, zodpovednosť za nemocnice, školstvo, políciu, požiarnikov, železnice, automobilovú registráciu, úpravu ciest, lesníctvo a ochranu prírody. Miestne úrady štátnej správy vykonávajú mestské záležitosti a v celej  Austrálii ich je okolo 850. 

Zástupcovia vlád sa každoročne stretávajú s premiérom, aby prediskutovali rozdelenie finančných prostriedkov Federálnej vlády medzi jednotlivé štáty a teritóriá.

V Austrálii vládnu tri hlavné politické strany. Najstaršou je The Australian Labor Party (založená v roku 1901 - v čase vzniku federácie), ktorej hlavným cieľom je spoločná a spravodlivá spoločnosť. Schvaľuje princípy rovnocennosti, slobody, demokracie a sociálnej spolupráce. Jej členovia podliehajú miestnym úradom štátnej správy, ktoré pokrývajú mestské predmestia a sú volení  miestnymi organizáciami. Súčasťou tejto strany je takisto The Young Labor movement, kde sa združujú mladí Austrálčania a budúci politici. Ďalšou je The Liberal Party of Australia ktorú v roku 1944 založil Robert Menzies. Dbá na dodržiavanie a poskytovanie rovnakých miestnych práv každému Austrálčanovi a ekonomický rast prostredníctvom súkromného podnikania. Jej pobočky tiež umožňujú mladým stať sa členmi The Young Liberal movement. Posledná strana, The National Party of Australia, bola pôvodne založená v roku 1920 pod názvom The Country party a je reprezentovaná austrálskymi farmármi. Existuje ešte aj The Democratic Party, ale jej úloha na austrálskej politickej scéne je minimálna.

-lt,ff-

Kam dál?