PŮVODNÍ OBYVATELÉ AUSTRÁLIE

PŮVODNÍ OBYVATELÉ AUSTRÁLIE

Původní obyvatelé Austrálie tzv. Aboriginové, žili na zdejším území již před více než 45 000 lety. Podle hrubých odhadů vědců zde žilo bezmála jeden milion těchto obyvatel. V součastné době zde z původních více než 350ti kmenů zbyly pouze fragmenty, čítající necelé 4% celkové australské populace.

Původní obyvatelé žili v dávné době velmi spirituálním způsobem života. Jejich život byl velmi spjat se zemí a přírodou, se kterou byli v naprostém souladu. Lovili zvířata a ryby pouze pro obživu, jedli ovoce a semena stromů a uctívali nespočet tradic a rituálů.

Jejich vnímání přírody a přirozený přístup jak k věcem tak k zemi byl naprosto odlišný od vnímání dnešního moderního člověka. Nepovažovali se totiž za vlastníky země, ale pouze za její ochránce a udržovatele.

Aboriginové žili v minulosti v menších skupinách tzv. kmenech, které byly rozmístěny po celém uzemí Austrálie. Trvalé obydlí si tyto kmeny prakticky nebudovaly. Kmen se totiž vždy v pravidelných intervalech přemysťoval tam, kde bylo co lovit a sbírat. Jakmile dary přírody došly kmen se opět posunul dále. Po přemístění na nové stanoviště si členové kmene budovali nové přístřešky pouze pomocí přírodních materiálů jako jsou bláto, větve a kůra ze stromů či klokaní kůže. Pokud Aborigince postihla nemoc, nebo se zranili, zpravidla se dokázali vyléčit sami. Své léky si byly schopni nalézt v přírodě mezi rostlinami.

Jejich po staletí zavedený život spjatý s přírodou byl bohužel rázem narušen exportem britských vězňů. Tato invaze do Austrálie začala na sklonku 18. století a trvala až do roku 1868. Tím vznikl základ dnešní většinové australské společnosti, kterou později přiživily další vydatné emigrační vlny. Tento příliv civilizace byl pro původní obyvatelstvo takřka fatální. Bílí přistěhovalci původní obyvatele nejenom hromadně zabíjeli, ale též vyháněli z jejich území. Při vytlačování Aboriginců teklo hodně krve. Jejich šípy a oštěpy mohly stěží soupeřit se střelnými zbraněmi. Mnoho dalších obětí měly na svědomí dovezené nemocy, proti kterým neměli Aboriginové v těle žádné protilátky.

Postupem času došlo k totálnímu vytlačení původních obyvatel z jejich uzemí a tak zbytky prastaré australské civilizace dnes živoří na okraji společnosti, kde ve velkém měřítku užívají neřestí moderního života. V součastné době trápí původní obyvatelstvo žíjící v městských částech především problémy s nadměrným užíváním alkoholu, kriminalita a vysoká dětská úmrtnost.

Stále ale ještě existují na několika málo přístupných místech uzavřené komunity, kde život Aboriginců přetrvává v „nezměněné syrové podobě“. Původní obyvatelé zde stále dodržují šamanské rituály, živí se klokany, ještěrkami, červy a brouky, umějí využívat plody přírody jež v buši rostou a dokážou si i ve vyschlé krajině spolehlivě nelézt zdroj pitné vody. Otázkou je jak dlouho ostrůvky původní australské kultury přežijí v dnešním tzv. civilizačním světě.

Užitečné odkazy:
www.aboriginalhistory.org
www.aboriginalart.com.au

-martin-

Kam dál?