ROZHOVOR S GENERÁLNÍM KONZULEM ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY

Rozhovor s generálním konzulem České republiky v Sydney, panem Vítem Kolářem generálním konzulátu v Sydney, jeho chystaném zrušení, Working Holiday vízech pro studenty a tipech na cestování.
Jaký je rozdíl mezi velvyslanectvím (ambasádou) a konzulátem?
Velvyslanectví zastupuje ČR v jiné zemi, jedná se státními orgány a představiteli, má na starosti otázky politické, smluvní, hospodářské, ale i konzulární. Generální konzulát specificky zastupuje zájmy konzulární (pomoc české komunitě, českým občanům a turistům), nebo ve spolupráci s ambasádou zájmy obchodní a kulturní v daném místě, ale nikoliv v hlavním městě.

Proč máme generální konzuláty?
Generální konzuláty bývají v místech světových metropolí a místech, kde chce země prosazovat svoje zájmy, ale město není hlavním městem. To je příklad Sydney v Austrálii, New Yorku v USA, Rio De Janeira nebo Sao Paula v Brazílii. V okolí České republiky je to Mnichov a Drážďany v Německu. Ve všech těchto zemích však máme v hlavním městě ještě ambasádu.

Jaké jsou úkoly českého Generálního konzulátu v Sydney?
Především konzulární, tedy vyřizování úředních záležitosti pro české občany, podnikatele, studenty nebo české turisty, kteří jsou v Austrálii dlouhodobě nebo krátkodobě. Právě v Sydney a NSW je také nejpočetnější česká krajanská a studentská komunita v Austrálii. Sydney je vnímáno jako ekonomické a obchodní centrum Austrálie a celé oblasti Pacifiku, takže český stát zde má své obchodní zájmy. Z nich plynou samozřejmě další úkoly. Našim zadáním je pomáhat českým obchodníkům a exportérům, dále zastupovat ČR v podnikatelských komorách a obecně prosazovat české zboží a snadné podmínky jeho dovozu do Austrálie. S tím souvisí jedna zásadní věc: budování dobré pověsti naší země a pozitivního povědomí o ní. Proto pořádáme prezentace pro podnikatele, odborníky, politiky a veřejnost, ale i kulturní akce>jako filmové festivaly, přednášky či výstavy. Chceme, aby ČR byla v Austrálii vidět a aby byla vidět pozitivně. Myslím, že ve srovnání třeba s Maďarskem či Polskem si vedeme velmi dobře.

Jsou Generální konzulát a Ambasáda dva samostatné články, nebo mezi nimi existuje spolupráce?
Vždycky existuje mezi Ambasádou a konzulátem úzká spolupráce. Jsou to oba zastupitelské úřady naší země. Denně spolu komunikujeme a plníme společné úkoly. Naše spolupráce je velmi dobrá.

Jaká je působnost Generálního konzulátu v Sydney? Spadají pod něj i jiné státy kromě Austrálie?
V Austrálii konzulárně pokrýváme všechny státy kromě hlavního města Canberry a jejího teritoria (ACT). Mimo Austrálii je to část ostrovů v Jižním Pacifiku. Největší starost nám v této části světa přinesla loňská tsunami, po které jsme hledali desítku českých občanů v obavě o jejich zdraví a životy. Naší zásadní agendou, vedle Austrálie, je však Nový Zéland. Tam je poměrně silná česká komunita, která se dynamicky rozrůstá. Obnáší tak velký podíl konzulární práce. Se Zélandem máme podepsanou smlouvu o pracovních prázdninách. Ročně na Nový Zéland odjíždí za turistikou 3,5 tisíce našinců a dalších 1200 mladých Čechů za prací a cestováním. Dvě tisícovky Čechů dostávají na Zélandu povolení k práci a evidujeme také desítky našich podnikatelů. Na Zélandu je také početná skupina českých krajanů, která přišla před rokem 1989. V dané v chvíli by stálo za zvážení mít v této zemi zastoupení České republiky na profesionální úrovni – třeba formou konzulátu či ambasády -, protože počet úředních úkonů se vlivem vzrůstající české přítomnosti dynamicky zvyšuje. V Sydney, respektive v Austrálii, si také nemáme na co stěžovat. Na přepážce ročně vyřídíme 3 tisíce žádostí. Odpovídáme na tisíce dotazů, ať už telefonicky, nebo po internetu. Je tu téměř 30 tisíc starousedlíků, k tomu přijíždí ročně osm tisíc turistů a dva až dva a půl tisíce českých studentů. Dovedete si jistě představit kolik úřednických záležitostí je s tím spojeno – ztracené pasy, obnovení pasů, zápisy do matriky, ověření podpisů, záležitosti sociálního a důchodového charakteru aj.

A co víza?
Nevyřizujeme mnoho víz, protože ČR nemá s Austrálií vízovou povinnost. Víza většinou vyřizujeme pro lidi, kteří v Austrálii pobývají nějaký čas a pochází ze státu, se kterým vízovou povinnost máme. Příkladem budiž Čína, Rusko. Jde však řádově o stovky víz ročně, zatímco počet ostatních konzulárních záležitostí je řádově několik tisíců.

Koncem minulého roku proběhla v médiích informace o zrušení Generálního konzulátu České republiky v Sydney vládou. Zvedla se vlna odporu nejen mezi některými českými politiky, ale hlavně u českých občanů žijících v Austrálii dlouhodobě nebo i krátkodobě. Jaké máte aktuální informace?
V této chvíli není zatím známo ani datum zrušení našeho úřadu v Sydney, ani jak to bude technicky provedeno. Věřím, že budeme schopni dát včas všem informace o tom, co dál. Vím, že vzniklo několik petic proti uzavírání konzulátu, chodí nám také řada dopisů a e-mailů k dané věci. Děkuji všem za podporu zachování konzulátu v Sydney, rozhodnutí však není na mně. Věřím, že tu zastoupení zůstane, jinak to bude znamenat komplikace pro mnoho Čechů nejen v Austrálii, ale i na Novém Zélandu. Sydney je tranzitní město, odlétá se přes něj do Evropy, Asie a Ameriky. Mnoho lidí tu má své příbuzné a jednou za čas přes Sydney jedou, díky tomu si k nám cestu vždy najdou. Tohle platí i pro občany na Novém Zélandu, i když zde už je dostupnost poměrně komplikovaná a zavřením Sydney by se ještě více zkomplikovala. Dám příklad: Jestliže našemu občanu na Zélandu propadne pas, těžko se z ostrova dostane. My v těchto případech vyřizujeme na dálku náhradní pasy, se kterými přicestují do Sydney a žádají o řádné pasy. Poté musí znovu přicestovat a vyzvednout si je. Zkuste si představit, jak se tohle promítne do rodinného rozpočtu např. čtyřčlenné rodiny. Pokud bude konzulát v Sydney zrušen, bude se muset cestovat až do Canberry. Obecně je otázkou jak tyto záležitosti budou řešeny do budoucna – pravidlo dvou návštěv u pasů se mi zdá v místních vzdálenostech neudržitelné.

Na konzulátu v Sydney působíte ve funkci generálního konzula tři a půl roku. Nastupoval jste sem v období, kdy se tu začala prosazovat automobilka Škoda. Co se vám od té doby podařilo, na co jste pyšný?
Spolupráce se škodovkou a vůbec s českými firmami je výborná. Za posledních pět let se nám vzájemný obchod s Austrálií zvětšil o 300%. Což je dynamický růst, který je pro český export významný. Za ty tři roky se nám podařila pevnější spolupráce se studentskými agenturami a samotnými studenty. Naším krédem je vstřícnost. Byly zavedeny odpolední otevírací hodiny a pracovní soboty pro ty, co jsou přes týden pracovně vytíženi, nebo k nám cestují z velkých dálek. Snažíme se intenzivněji komunikovat s veřejností. Jsme první český úřad, který má svůj facebook, a také zastupitelský úřad s nejfrekventovanějším využívání systému CzechPOINT. Což je systém pro komunikaci občanů s českou státní správou. Mnoho studentů využívá tento systém pro získání výpisu z trestního rejstříku pro svého zaměstnavatele nebo pro firmy. Mezi všemi úřady České republiky v zahraničí vydává Sydney nejvíce výpisů z trestního rejstříku. Tedy na počkání a hned prostřednictvím internetu. Daří se nám dávat dohromady lidi, kteří se normálně nepotkávají. Ať už se jedná o studenty, české komunity krajanů, které sem přišly historicky v různých vlnách , obchodníky nebo představitele států. Jsme místem, kde se sbíhají informace a odkud se dají získat, což urychluje orientaci lidí, především těch nově příchozích. Je tu spousta mladých lidí, kteří přijeli do Austrálie jako studenti a rozhodli se tu žít natrvalo a nám se daří je oslovovat. Vzniká tu Česko-Slovenská škola. V těchto případech konzulát pomáhá udržet a stmelovat českou komunitu v zahraničí.

Co by jste si přál, aby se zlepšilo?
Jak už jsem zmínil, v Austrálii je mnoho mladých studentů, kteří jsou zvyklí získávat informace z internetu. Byl bych rád, aby komunikace přes web byla ještě intenzivnější . Dále, kdybychom získali pravomoc vyřizovat třeba české řidičské průkazy (zatím lze obnovit pouze přímo v ČR). Byl bych také rád, aby bylo na našem úřadě možné platit platební kartou . Obecně by byl velký pokrok, kdyby více záležitostí bylo možné řešit na dálku - elektronicky, bez potřeby jezdit na zastupitelský úřad. Pochopitelně velkým cílem, a velkou úlevou pro mladé, by bylo podepsání podobné dohody jako máme se Zélandem, tedy Working Holiday víza. Loni proběhla řada jednání na toto téma mezi australskou a českou stranou. Text dohody byl prakticky dokončen. Ale na australské straně bohužel došlo v důsledku ekonomické krize ke zmrazení všech příprav. V tuhle chvíli se neodvažuji odhadnout, kdy by mohlo dojít k nějakému dalšímu kroku a k podpisu dohody o pracovních prázdninách. Věřím, že v roce 2010 dojde k přehodnocení současné situace, protože Austrálie nutně potřebuje šikovné lidi na krátkodobé a sezónní práce nebo do regionů, kde je nedostatek pracovních sil.

Chystá konzulát něco v nejbližší době?
Konzulát chystá uvedení filmů Jana Hřebejka, které sám režisér uvede. Když budeme mít štěstí, promítneme premiérově i jeho nový film Kawasakiho růže. Předběžne je kino naplánováno na 3. března, podrobnosti budeme zveřejňovat na našem webu a facebooku, tak doufám, že se tam se čtenáři Heraldu uvidíme!

Předpokládám, že jste už po Austrálii cestoval. Můžete čtenářům prozradit některá místa, která vás v Austrálii zaujala a přitom nejsou tak turistická?
Z Austrálie mám velice rád Tasmánii, speciálně okolí Launcestonu, kde mi chutná místní víno, které mi připomíná vína ze střední Evropy, zřejmě díky tamním podobným klimatickým podmínkám. Mám také rád Jižní Austrálii , hlavně Adelaide. Líbí se mi atmosféra města. Přestože má milión obyvatel, je tam taková maloměstská poklidná atmosféra. Je to město, které má svou specifickou kulturu, tempo a vůni. Sydney je více evropské město, zatímco Adelaide mi přijde australštější. Dostal jsme se také do opravdové australské pustiny v okolí Lake Torrens. Líbilo se mi, že je to poušť bez turistů, bez dálnice a 800km do nejbližší civilizace. Žijí tam úžasní lidé včetně Čechů. Díky tomu to byl pro mě intenzivnější zážitek než Uluru, kde je turistická přítomnost velká. V okolí Sydney jsem si zamiloval Modré Hory. Jejich krásu jsem objevil až v momentě, kdy jsem začal navštěvovat méně turistické oblasti, a díky své horolezecké vášni.

web: www.mzv.cz/sydney
facebook: www.facebook.com/consulate.general.czech.republic.sydney

-tomh-Kam dál?