SPRÁVY Z SK KONZULÁTU

Vážení krajania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška vyhlásil Rozhodnutím č. 36/2010 Z.z. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Termín ich konania určil na sobotu 12. júna 2010. V zmysle Zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je možné aj hlasovanie prostredníctvom pošty. Týmto spôsobom môžu hlasovať voliči – občania Slovenskej republiky, ktorí:
- nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
- majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia.
V tejto súvislosti Vám posielame informácie o možnosti hlasovania prostredníctvom pošty, ktoré sú uverejnené aj na internetových stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk.
Súčasne uvádzame, že na internetovej stránke MZV SR www.mzv.sk bude zriadená linka na informáciu, umiestnenú na internetových stránkach MV SR.

S pozdravom

Zuzana Warderová
Consul

Kam dál?