SPRÁVY Z SK KONZULÁTU

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás informovať o vzniku BEZPLATNÉHO komplexného kariérneho on-line centra zameraného na Slovákov pracujúcich v zahraničí - www.poddomov.sk Mimo územia Slovenska pracujú státisíce Slovákov. Veríme, že je možné, aby svoje schopnosti zúročili aj na našom území. Ambíciou projektu www.poddomov.sk je preto stať a prostredníkom medzi občanmi pracujúcimi mimo územia Slovenskej republiky a našim trhom práce, ktorý im uľahčí návrat domov a poskytne im pracovné príležitosti motivujúce k návratu domov. Okrem pracovných ponúk ponúkne záujemcom o návrat na Slovensko komplexné poradenstvo v pracovnej oblasti. Ako organizáciu zastrešujúcu záujmy slovenských občanov v zahraničí, si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o rozšírenie informácie o tomto projekte medzi spolky a združenia Slovákov fungujúce v krajine Vášho pôsobenia. www.poddomov.sk je prvým kariérnym on-line centrom na Slovensku zameraným na občanov pracujúcich mimo územia Slovenskej republiky, preto veríme, že pre nich môže byť užitočným a prospešným. Zárukou kvality projektu je aj kooperácia s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, sekciou pre celoživotné vzdelávanie.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.
Hedviga Rusnáková
Project Coordinator
phone: +421 948 253 545 e-mail: rusnakova@smartchoice.sk

Kam dál?