VIETE KTO JE GREAT MATE?!?!...

VIETE KTO JE GREAT MATE?!?!...

Už viac ako rok sa mesiac èo mesiac stretávate s aktuálnym èíslom Heraldu, no doteraz ste sa nedozvedeli niè, alebo iba ve¾mi málo o agentúre, ktorá tento mesaèník produkuje. A tak, držiac sa hesla - radšej neskoro ako nikdy - pokúsime sa práve v tomto èísle predstavi

Kam dál?