VRÁCENÍ DANÍ PO 31.10.

VRÁCENÍ DANÍ PO 31.10.

Většina z vás již jistě splnila svou povinnost a podala své daňové přiznání za minulý rok. Ti, kteří si chtěli přiznání podat sami přes e-tax, měli tuto možnost do 31. října. Pokud naopak využíváte služeb daňového agenta, ten za vás může podávat daňová přiznání i nadále. Pamatujte, že daňové přiznání by měl podat každý držitel TFN, bez rozdílu zda pracoval pro zaměstnavatele či na vlastní živnost, dokonce i pokud měl nulový příjem.

Pokud jste tedy ještě nestihli daňové přiznání podat, můžete se obrátit na některého z registrovaných daňových agentů. Pro vyplnění daňového přiznání budete potřebovat PAYG payment summary (group certificate) od všech svých zaměstnavatelů v období od 1. července 2008 to 30. června 2009, úrok ze svých účtů, příjem z podnikání či jiný příjem. Od tohoto příjmu si můžete odečíst náklady na jeho dosažení, od kterých musíte mít schované doklady. Daňoví agenti mají přístup k informacím uloženým na ATO. Pokud tedy nemůžete najít některý z group certifikátů nebo třeba výši úroku, nezoufejte. Pokud byly tyto údaje od zaměstnavatele či banky podány na ATO včas, může si je váš daňový poradce lehce zjistit.

Po sečtení všech příjmů a odečtení nákladů a případných slev na dani je vypočtena celková daň a od ní se odečte daň již zaplacená v průběhu roku vaším zaměstnavatelem. Ve většině případů je daň přeplacena a po podání přiznání vrácena jako refund. Výše refundu se liší člověk od člověka a rok od roku a záleží na tom, zda jste pracovali celý rok nebo jen jeho část, kolik jste měli prací a zda vám nezdanitelnou částku odečítal jeden nebo více zaměstnavatelů.

A na závěr jeden tip. Ti z vás, kteří nejsou australskými rezidenty a nemají nárok na kartičku Medicare, ani nemusí platit medicare slevy, které činí 1,5% ze zdanitelného příjmu. Toto levy je automaticky zahrnto do výpočtu daně, pokud je váš příjem vyšší než $17,794. Potvrzení o osvobození od medicare levy vám pošle Medicare po vyplnění formuláře Application for Medicare levy exemption certification, ke stažení na jejich stránkách.

Kam dál?