VRÁTENIE DANÍ

Finančný rok sa skončil 30. júna 2006. Všetkým, ktorí boli zamestnaní a pracovali na TFN (Tax File Number) alebo ABN (Australian Business Number – živnosť) z toho vyplýva povinnosť podať daňové priznanie.

Postup pri podávaní daňového priznania

Potrebujete:

- TFN, ABN ak máte a list od ATO (Australian Taxation Office) s 
vašim TFN alebo ABN,
- Group Certificate alebo Payment Summary od všetkých
zamestnávateľov, pre ktorých ste pracovali v období 1. júl 2005 
až 30. jún 2006,
- bankové detaily (BSB kód, číslo účtu, meno účtu), sumu úroku
zo všetkých bankových účtov (keď je suma vyššia ako $1),
- bloky, účtenky, faktúry... náklady, ktoré ste vynaložili na
dosiahnutie uvedeného zisku,
- iné dokumenty podľa potreby.

Daňové priznanie by ste mali podať najneskôr do konca októbra 2006.  Každý zamestnávateľ, pre ktorého ste pracovali, vám preddavkovým spôsobom odvádzal daň (viď. Group Ceritificate). Vaše prvé zamestnanie by malo obsahovať najnižšiu odvedenú sadzbu, pretože zamestnávateľ mal brať do úvahy $6.000 nezdaniteľné minimum ($500 za každý mesiac v roku, ktorý ste strávili v Austrálii). V každej ďalšej práci, keď ste zamestnávateľa vopred upovedomili, vám mal odvádzať o niečo vyššiu daňovú sadzbu. Keď to bolo menej alebo viac, sumy sa na konci finančného roka zrátajú a daň sa vyráta nasledovne: od všetkých zrátaných hrubých zárobkov sa odrátajú nákladové položky, nezdaniteľné minimum, plus daľšie odrátateľné položky. Zo zostatkovej sumy sa vyráta daň podľa výšky zárobku: $0-$6,000 = 0%; $6,000-$21,600 = 15 centov z  každého zarobeného dolára nad $6,000; $21,601-$63,000 = $2,340 plus 30  centov z každého dolára nad $21,600. Takto veľmi zjednodušene by sa dal popísať proces vyrátavania daňového priznania.

Daňové priznanie si môžete zariadiť sami vypísaním formulára (vrátenie môže trvať aj viac ako 2 mesiace), ktorý získate z ATO alebo elektronicky po stiahnutí a naištalovaní programu z www.ato.gov.au (vrátenie obyčajne trvá 2 a viac týždňov). Keď si na to netrúfate, máte možnosť využiť služieb G8M8 Great Mate. Keď si dávate robiť daňové priznanie a platíte poplatok za túto službu overte si, či osoba je registrovaná ako TAX AGENT. V opačnom prípade môže vaše daňové priznanie skončiť v zlých rukách. G8M8 externe zamestnáva registrovaného TAX AGENTa, ktorý vám dokáže zariadiť daňové priznanie do 1 až 2 týždňov od podania.

G8M8 Great Mate, posch. 4, kancelária 401,
379-383 Pitt Street.

Kam dál?