VRÁTENIE DANÍ

Finančný rok sa skončil 30. júna 2005. Všetkým, ktorí boli zamestnaní apracovali na TFN (Tax File Number) alebo ABN (Australian BusinessNumber – živnosť) z toho vyplýva povinnosť podať daňové priznanie.Postup pri podávaní daňového priznania je nasledovný:

Potrebujete:
- TFN, ABN ak máte a list od ATO (Australian Taxation Office) s  
   vašim TFN alebo ABN,
- Group Certificate alebo Payment Summary od všetkých
  zamestnávateľov, pre ktorých ste pracovali v období 1. júl 2004 
  až 30. jún 2005,
- bankové detaily (BSB kód, číslo účtu, meno účtu), sumu úroku
  zo všetkých bankových účtov (keď je suma vyššia ako $1),
- bloky, účtenky, faktúry... náklady, ktoré ste vynaložili na  
  dosiahnutie uvedeného zisku,
- iné dokumenty podľa potreby.

Daňové priznanie by ste mali podať najneskôr do konca októbra 2005.Každý zamestnávateľ, pre ktorého ste pracovali, vám preddavkovýmspôsobom odvádzal daň (viď. Group Ceritificate). Vaše prvé zamestnanieby malo obsahovať najnižšiu odvedenú sadzbu, pretože zamestnávateľ malbrať do úvahy $6.000 nezdaniteľné minimum ($500 za každý mesiac v roku,ktorý ste strávili v Austrálii). V každej ďalšej práci, keď stezamestnávateľa vopred upovedomili, vám mal odvádzať o niečo vyššiudaňovú sadzbu. Keď to bolo menej alebo viac, sumy sa na koncifinančného roka zrátajú a daň sa vyráta nasledovne: od všetkýchzrátaných zárobkov sa odrátajú nákladové položky, nezdaniteľné minimum,plus daľšie odrátateľné položky. Zo zostatkovej sumy sa vyráta daňpodľa výšky zárobku: $0-$6,000 = 0%; $6,000-$21,600 = 17 centov zkaždého zarobeného dolára nad $6,000; $21,601-$52,000 = $2,652 plus 30centov z každého dolára nad $21,600. Takto veľmi zjednodušene by sa dalpopísať proces vyrátavania daňového priznania.

Daňové priznanie si môžete zariadiť sami vypísaním formulára (vráteniemôže trvať aj viac ako 2 mesiace), ktorý získate z ATO aleboelektronicky po stiahnutí a naištalovaní programu z  www.ato.gov.au(vrátenie obyčajne trvá 2 a viac týždňov). Keď si na to netrúfate, mátemožnosť využiť služieb G8M8 Great Mate. Keď si dávate robiť daňovépriznanie a platíte poplatok za túto službu overte si, či  osobaje registrovaná ako TAX AGENT. V opačnom prípade môže vaše daňovépriznanie skončiť v zlých rukách. G8M8 externe zamestnávaregistrovaného TAX AGENTa, ktorý vám dokáže zariadiť daňové priznaniedo 1 až 2 týždňov od podania. G8M8 Great Mate, posch 7, kancelária 709,401 Sussex St.

Kam dál?