VÝUKA ANGLIČTINY

AMES (ADULT MIGRANT ENGLISH SERVICE) je agenturou “ministerstva provzdělání a školení “ v NSW. Jedná se o jazykovu školu s  mezinárodnípověstí ve smyslu špičkových výukových programů angličtiny pro všechnynově příchozí do Austrálie, kteří jsou majitelé pernamentního statutu.

Po získání pernamentního statutu v Austrálii, máte možnost studovat 510 hodin angličtinu zdrama ve střediscích AMES.

Výuka angličtiny v kvalitatívně nejlepším a nejvíce známém středisku -AMES, Mary Street, Surry Hills 2210, kterou jako koordinátor studiavede Maria Wyllie, probíhá ve stupních I, II, a III. A je přístupnástudentům celkem patnácti zemí světa.

Podle znalostí angličtiny je nově příchozí adept zařazen do příslušného stupně studia.

Výuku angličtiny zde praktikují vysokoškolsky vzdělaní učitelé a systémstudia je velmi kvalitní . K výuce  angličtiny se používají rozmanité metody, jako například videonahrávky, nahrávky zmagnetofonového pásku, počítače, kde se pod dohledem učitelů věnujestudiu angličtiny vytvořených ve speciálních počítačových programech,které odpovídají právě té úrovni angličtiny, kterou procházíte.

V budově je k dispozici i studentská knihovna, ve  které můžete studovattěmi nejrůznějšími formami, včetně půjček anglických textů smagnetofonovými nahrávkami. Součástí studia  angličtiny jsou izáklady prací na počítači, kdy si v rámci studia vytvořítevideonahrávku se svým vlastním příběhem… a tak dále…

Zájemci mohou studovat čtyři hodiny denně, dva, tři, nebo pět dnů vtýdnu. Výuka angličtiny je přísně systémová a je postavena na základechanglické gramatity, skladby vět a tématických okruhů, které sesystematicky vrství a rozšiřují Váši schopnost rozumět a mluvitanglicky.

Po ruce jsou i tzv. “volunterin” teacher, kteří Vám na Vaše přání vrámci Vašeho studia mohou věnovat jednu hodinu výuky angličtiny v týdnuu Vás doma a to opakovaně.

Studenti, kteří se se rádi věnují psaní v  angličtině se mohou účastnit“writing story competicion” a mohou též umístit svůj příběh vangličtině na školní stránky www.blogger.com. Stejně tak mohou být vmeilovém kontaktu se svými učiteli angličtiny. Každá z těchto činnostípřispívá svou vlastní měrou k získání schopnosti rozumět a mluvitanglicky.

Veškeré další informace o studiu angličtiny mohou případní zájemci získat na www.nsw.ames.edu.au

Přeji všem hodně vytrvalosti ve studiu angličtiny a hodně štěstí v životě v Sydney, nebo v Austrálii

Zdena Malinova Petrik

Kam dál?