ZDRAVO ŽIŤ (11. diel): Ústna dutina

Denná hygiena ústnej dutiny, ku ktorej okrem správneho čisteniazubovpatrí aj používanie ďalších pomôcok ako zubná niť alebo roztokynavyplachovanie úst, je dôležitým predpokladom na uchovaniezdravýchzubov.

Častosť
-  ráno, naobed, večer, nezabudnúť si čistiť zuby po každom
   jedle,
-    čistiť si zuby prinajmenšom ráno po raňajkách a večer          pred spaním,
- doba čistenia: tri minúty, a nie menej,
-po požití kyslých jedál a nápojov by sa malo s  čistenímzubov        najprv nejaký čas počkať,pretože inaksa kyselinou napadnutý       zubpoškodí.
 
Postup pri čistení
- pred čistením sanajprv ústa raz silne vypláchnu vodou, aby sa      odstránili čerstvé zvyšky jedla azostatky z kyslýchnápojov,
- kefka sa nesmie pritláčať na zuby príliš silne, pretožeinak sa      môže poškodiť ďasno a zubné krčky;ohnutézubné kefky po 1-      2-týždennom používanísúspoľahlivým znakom príliš vysokého  tlaku,
- najprv sa čistia všetky vonkajšie plochy zubov, a síce začínajúc
  na  hornej čelusti vpravo vzadu potom dopredu a doľava vzadu,
- potom sa rovnako postupuje pri spodnej čelusti.
 
Dobrá zubná kefka by mala mať:
-krátku hlavu - zubné kefky s krátkou hlavou a malým, rovným     štetinovým poľom sa najviac hodia nato, abydosiahli ťažko           dostupné kúty,
-štetiny z umelej hmoty so zaoblenými koncami - umeléštetiny       sa dajú dobre zaoblovať a rýchloschnú,čim sa zabraňuje
  osídleniu  baktériami,
-nijaké prírodné štetiny - sú ideálnou živnou pôdou prebaktérie,       pretože ťažko schnú a  vnútrisú duté,
- tvrdosť štetín normálna až tvrdá - v žiadnom prípadenepoužívať      príliš tvrdé štetiny, pretože namäkkomdentíne voľne ležiacich        krčkovkoreňovmôžu ľahko spôsobiť škody.

Aby mohla zubná kefka zuby ajefektívne čistiť, musí byť zabezpečené,že nebude „osídlená“ nadmernýmmnožstvom choroboplodných zárodkov, čosa dá dosiahnuť nasledovne:
- dôkladným očistením zubnej kefky po použití (dôkladne
  opláchnuť  vodou),
-uložením v suchu; hlava kefky musí schnúť, pretože teplé,vlhké       prostrenie je ideálnou živnoupôdou prebaktérie (zubnú kefku       trebadopohárika/stojana na zubné kefky ukladať hlavou nahor),
- zubnú kefku vymieňať každé dva mesiace, čo sotva niekto
  robieva,  ale čo je nanajvýš dôležité, pretože už po
 trojmesačnom používaní klesá účinok čistenia o 30 %. Zo           štatistickéhopohľadu spotrebujeobčan 1,6 zubnej kefky ročne      namiesto 6!!
-po akútnom ochorení ústnej dutiny zubnú kefku ihneďvymeniť       (napr. po chrípkových infektoch,ktorépostihujú ústnu dutinu       alebo zápaleďasien,herpese atď.).

Eektrická zubná kefka
Elektrickézubné kefky síce nečistia lepšie než ručné zubné kefky,ľahšie sa všakovládajú a u detí môžu vzbudzovať hravosť, a tým lákať kčisteniu. Prehlavu zubnej kefky platia rovnaké pravidlá ako preobyčajnú zubnú kefku.

Interdentálna zubná kefka
Je to kefka s jedným zväzkomštetín, ktorá môže byť veľkou pomocou prečistenie medzizubnýchpriestorov pri medzerovitom postavení zubov alebopri pevne uloženejprotéze.

Zubná pasta
V súčasnej dobe sú z pohľadu zubného lekárstva takmer všetky zubné pasty bezchybné. Dobrá zubná pasta by mala obsahovať:
- fluoridy
- jemné až normálne brúsne častice,
- antibakteriálne prísady (napr. chlórhexidín, roztoky fluoridov       amínu a zinku),
- príjemnú chuť,
- nijaký chloroform, ten napáda umelé výplne,
- tenzidy (penotvorné látky) sa starajú o to, aby sa pri čistení
 mohli  všetky látky všade uložiť. Okrem tohopodporujú          odstraňovanieplakov. Podiel tenzidov by však nemal prekračovať      dve percentá množstva zubnej pasty.

Bieliace pasty
Bieliaciúčinok bieliacich pást spočíva v odstraňovaní zubného povlakubrúsnymičasticami alebo kyselinami nachádazúcimi sa v paste. Obe látkysú pridlhodobom používaní pre zub nanajvýš škodlivé! Možno používaťibabieliace pasty s  menej silnými brúsnymi časticami, avšak pridlhodobompoužívaní sú tiež skôr poškodzujúce.

Zubná niť
Mnohí už odzubára počuli, že by ju mali používať, ale takmer nikto tonerobípravidelne (len 3% obyvateľstva). Zubná niť je nenahraditeľnoupomôckoupri čistení medzizubných priestorov, ktoré nie sú pre zubnúkefkudostupné, a ktoré tvoria 30% zubného povrchu! Preto je jejpoužívaniepevnou súčasťou pravidelnej ústnej hygieny, ktorá nemôže byťnahradenánijakou inou pomôckou, môže byť len doplnená niečím iným.
 
Pre používanie zubnej nite platí:
- zubná niť by mala byť fluórom napustená a nie „navoskovaná“,
-každý medzizubný priestor by sa mal čistiť minimálnejedenkrát       týždenne, samozrejme,najlepšie všakkaždý deň.
 
Zubné špáradlá
Zubné špáradlopredstavuje cenovo výhodnú a efektívnu pomôcku na rýchlehrubé čisteniezubov, a hlavne môže byť vždy rýchlo po ruke. Kvôlimožnémunebezpečenstvu poranenia ďasien by sa vždy mali používať lenlekárskešpáradlá, ktoré sú dokonca čiastočne obohatené fluoridmivytvrdzujúcimizubnú sklovinu.

Žuvačka
Výhodou používania žuvačky akodoplnkového ochranného opatrenia je, žeju môžeme žuvať vždy, keď nemámepráve možnosť vyčistiť si zuby,predovšetkým priamo po hlavných jedláchpočas dňa.
Účinok žuvačky spočíva v  mechanickom čistiacom pôsobeníako i vpodnecovaní slinnatosti, čím sa zabraňuje osídleniu baktériamiadosahuje sa neutralizácia slín ako aj remineralizácia zubného povrchu.
Tento účinok však dosahujú len žuvačky bez cukru, žuvačky obsahujúce cukor zub ešte dodatočne poškodzujú.
 
Roztoky na vyplachovanie úst
   Ani roztoky na vyplachovanie úst nemôžu nikdynahradiť používaniezubnej kefky, môžu ho však obohatiť správnymilátkami, ktoré dokázateľnepodporujú profylaxiu proti karies. Roztokyna vyplachovanie úst, ktoréobsahujú látky usmrcujúce baktérie akochlórhexidín, chlorid zinku aleboroztoky amínu a zinku, sú správnouvoľbou.

Ústna voda
Ústnevody sú vysoko koncentrované roztoky, ktoré sa pužívajú na to,abyzlepšili dych a vytvorili v ústach pocit sviežosti. Nemajúvšakprofylaktickú účinok! Môžu síce, ako parfum pre ústa, prekryťpachvzniknutý nedostatočnou ústnou hygienou, v žiadnom prípade všaknemôžuodstrániť príčinu zápachu.

Odporúčam:
Zubár – City Dentist – Dr. Andrew Gorog,Town Hall Medical Centre, ph. 9264 0222, SK a CZ študenti zľava do výšky 50%.

-mp-

Kam dál?