ZDRAVOTNÉ POISTENIE V AUSTRÁLII

ZDRAVOTNÉ POISTENIE V AUSTRÁLII

Vo väčšine prípadov články o zdravotnom poistení majú tendenciu uspať čitateľa. Tento sa Vám však pokúsi poskytnúť nevyhnutné informácie o OSHC (Overseas Student Health Cover), ktoré môžte využiť počas pobytu v Austrálii.
Študentské zdravotné poistenie je službou, ktorá zabezpečuje právo na výplatu peňažných prostriedkov, súvisiacich s úhradou výdavkov na lekárske ošetrenie alebo pobyt v nemocnici. Zároveň je jednou z podmienok získania študentských víz do Austrálie. Študentské zdravotné poistenie OSHC je poistenie, ktoré ste uhradili pred vycestovaním do Austrálie. Ak si spomínate, zaplatili ste ho spolu s platbou za školu, ktorú ste sa rozhodli navštevovať. Škola je zodpovedná za zaplatenie poistnej čiastky do poisťovne a za registráciu každého študenta v poisťovni po jeho prílete.
Poistenie medzinárodných študentov zabezpečujú tri poisťovne: Medibank Private, Ahm a Worldcare. Cena OSHC je na 3 mesiace v Medibank Private AU$ 85.50*, v Ahm AU$ 78.75* a vo Worldcare AU$ 88*. Pri poistení na 6 mesiacov zaplatíte v Medibank Private AU$ 171*, v Ahm $157.50* a vo Worldcare AU$ 175*. Od 1. januára 2008 sa poplatky v Medibank Private budú mierne zvyšovať (AU$87 na 3 mesiace).
Všetky poisťovne na svojich internetových stránkach uvádzajú, že hradia vyšetrenie u všeobecného lekára mimo nemocnice v plnej výške a preplácajú približne 85% nákladov vynaložených na vyšetrenie u špecialistu (mimo nemocnice). Za identické vyšetrenia v nemocniciach uhradia plnú čiastku. Treba však zdôrazniť, že „plná výška“, resp. 100%, v týchto prípadoch znamená štátom určené minimum, tzv. „Medicare Benefits Schedule (MBS) fee“, čo znamená, že pacient si rozdiel v sume vždy musí doplatiť sám! Často závisí aj od dĺžky konzultácie, ktorú doktori celkom radi úmyselne naťahujú (pri 20-30 minútovej konzultácii zaplatíte AU$45 a poisťovňa preplatí približne AU$30, pri dlhšej konzultácii zaplatíte okolo AU$90).
Vo verejných nemocniciach všetky poisťovne uhradia ubytovanie, operácie a pooperačné služby. Pobyt v súkromných nemocniciach, ktoré majú zmluvu s poisťovňou, je hradený v plnej výške. Takisto však pre všetky nemocnice platí, že poisťovňa prepláca len „MBS fee“. Neprepláca rozdiely medzi účtovnou položkou od lekára a MBS fee, žiadne predpísané lieky, ktoré nie sú pokryté zmluvou medzi poisťovňou a nemocnicou ani žiadne doplnkové služby. Všetky tieto rozdiely si pacient musí zaplatiť sám.
Poisťovne sčasti preplácajú aj recepty predpísané lekárom. Ak ste poistencom Medibank Private, recept do AU$ 28,60 si uhradíte z vlastného. Lieky prevyšujúce túto sumu uradí poisťovňa, maximálne však AU$50 za predpísanú položku. Ročný limit za všetky recepty na lieky je AU$300. Ak ste členom Ahm, musíte zaplatiť prvých $30.70 vy a poisťovňa preplatí rozdiel, maximálne však do $50 za predpísanú položku a maximálne $300 za kalendárny rok. To isté platí aj pre poistencov Worldcare.
U lekára, v nemocnici a v lekárni najprv zaplatíte a potom žiadate svoje peniaze späť od poisťovne. Najbežnejšie je o refundáciu žiadať osobne v najbližšej pobočke poisťovne, s pasom, kartičkou poistenca a vyplneným formulárom. Iné spôsoby ako žiadať o refundáciu sú: poštou, cez telefón či online. Dokonca je možné vyplniť špeciálny formulár priamo u doktora, kde sa uvedú pacientove osobné a bankové údaje (názov banky, číslo účtu, BSB číslo – nájdete na výpise z účtu). Poisťovňa pošle preplatok priamo na váš účet. Ak ste poistencom Worldcare, účet za vaše ošetrenie sa pri návštevách niektorých centier zasiela priamo OSHC Worldcare, takže vy platíte už len rozdiel (direct billing).
OSHC nadobúda platnosť dňom vstupu do Austrálie. Najneskôr do 4 týždňov od nástupu do školy Vám poisťovňa pošle na adresu školy kartu poistenca. Po vypršaní poistenia, alebo pri predlžovaní študentských víz, je študent povinný si poistenie predĺžiť.
OSHC pokrýva liečebné náklady len v rámci Austrálie. V prípade, že by ste chceli vycestovať do okolitých krajín, budete potrebovať poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Všetky tri poisťovne poskytujú aj cestovné poistenie. Samozrejme jednou z možností je vybaviť si ho cez poisťovňu na Slovensku alebo v Čechách.

Dôležité upozornenia / rady:
a) Všetky doplatky sú povinné. Ak ste boli určitý čas v Austrálii bez poistenia, budete si ho musieť spätne doplatiť.
b) Predĺženie poistenia Medibank Private je možné zdarma v kancelárii G8M8. Zaplaťte si poistenie na budúci rok ešte za starú> >cenu a ušetrite. Podmienkou je poistenie končiace v roku 2007 a platbu za poistenie si musíte zariadiť do konca roku 2007.

c) Zmena poisťovne je vždy možná (napríklad z Ahm na Medibank Private), bez poplatkov a obštrukcií.
d) Pri návšteve domoviny sa nevystavujte zbytočnému riziku a poistite sa hneď po príchode. Informujte sa vo Vašich poisťovniach. Vo väčšine zdravotných poisťovní vás poistia len na dobu pobytu (napr. na 3 týždne) v prípade, že máte zaplatené OSHC v Austrálii.
*Aktuálne ceny k 30. 11. 2007

Viac informácii o OSHC a cestovnom poistení získate na adresách:
www.medibank.com.au
www.ahm.com.au
www.oshcworldcare.com.au
Na poslednej z menovaných nájdete zrozumiteľne, jednoducho a graficky vysvetlené ako OSHC funguje.

Medibank Private Ahm
phone: 132 331 phone: 134 246
mon-fri: 8.00am-8.00pm mon-fri: 8.30am – 5.00pm
sat: 8.00am-4.00pm

Worldcare
phone: 136 742
24 hod. helpline: 1800 814 781

-ju-

Kam dál?