Bodový systém imigrace do Austrálie

Bodový systém imigrace/vystěhování do Austrálie

Věk žadatele 18-24 25 bodů
25-32 30 bodů
33-39 25 bodů
40-44 15 bodů
45-49 0 bodů
Znalost angličtiny COMPETENT ENGLISH - všeobecná znalost angličtiny, test IELTS v hodnotě nejméně 6.0 bodů ze všech 4 částí nebo jiná akceptovaná zkouška s ekvivalentním výsledkem 0 bodů
PROFICIENT ENGLISH - výborná znalost angličtiny, test IELTS v hodnotě nejméně 7.0 bodů ze všech 4 částí nebo jiná akceptovaná zkouška s ekvivalentním výsledkem 10 bodů
SUPERIOR ENGLISH - skvělá znalost angličtiny, test IELTS v hodnotě nejméně 8.0 bodů ze všech 4 částí nebo jiná akceptovaná zkouška s ekvivalentním výsledkem 20 bodů
Australská praxe v nominovaném nebo příbuzném oboru Praxe 1 rok za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v Austrálii 5 bodů
Praxe 3 roky za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v Austrálii 10 bodů

Praxe 5 let za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v Austrálii

15 bodů
Zahraniční praxe v nominovaném nebo příbuzném oboru
*maximální počet 20 bodů za australskou a zahraniční praxi
Praxe 3 roky za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v zahraničí 5 bodů
Praxe 5 let z posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v zahraničí 10 bodů
Praxe 8 let za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v zahraničí 15 bodů
Kvalifikace / Vzdělání (australské nebo uznané zahraniční vzdělání) Zahraniční uznaný výuční list
Certificate III/IV dokončený v Austrálii - trade qualification
Diploma dokončený v Austrálii
10 bodů
Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářské vzdělání (včetně Masters/Honours with undergraduate degree) 15 bodů
Doktorantské studium- PhD 20 bodů
Studium v Austrálii Minimální dvouleté studium v Austrálii, dokončené studium (degree, dipoma nebo trade qualification) 5 bodů
Cizí jazyk Jen za akreditaci v organizaci NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) 5 bodů
Body od partnera partner musí být mladší 50 let, získat skills assessment ze stejného obrou v MLTSSL listu jako hlavní žadatel a mít znalost angličtiny na úrovni IELTS 6.0 nebo ekvivalent 5 bodů
Professional Year Vzdělávací program kombinující akademickou přípravu s praxí (alespoň 1 rok z předcházejících 4 let) 5 bodů
Vládní nominace Nominace jednoho ze 7 států nebo teritorií na 190 visa, nominované povolání je na seznamu Consolited Skilled Occupation List 5 bodů
Sponzor z regionální oblasti Austrálie Australský příbuzný žijící v regionální oblasti nebo státě a oblasti, který je ochotný žadatele sponzorovat. Platné jen pro regionální sponzorované žádosti (Regional sponsored) - 489 visa nebo nominace státem/teritoriem pro 489 visa 10 bodů
Studium v regionální oblasti Austrálie Dvouleté studium a pobyt v regionálních oblastech Austrálie - dokončené studium (degree, diploma nebo trade qualificatin) 5 bodů

 

Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/ / Tara Kennedy, Registered Migration Agent 0532254

Platné k 1.1.2015  

Tento článek je přeložený z angličtiny a G8M8 negarantuje přesnost jeho překladu.

PROFICIENT ENGLISH - výborná znalost angličtiny, test IELTS v hodnotě nejméně 7.0 bodů ze všech 4 částí

Kam dál?