Daně v Austrálii

Platí studenti v Austrálii daně?

Všichni studenti v Austrálii platí v závislosti od délky víz a výše příjmu. Na konci finančního roku 30.června by se ti měla část z nich vrátit. Je to dobrý způsob jak si vrátit náklady na studium v Austrálii.

7 faktů pro pochopení daňového systému v Austrálii

  • při pobytu 183 dnů a více se stáváš australským daňovým rezidentem, to znamená, že platíš téměř o polovinu nižší daně než při krátkodobém pobytu
  • ihned po příletu do Austrálie od nás obdržíš návod jak požádat o daňové číslo
  • finanční rok začíná 1. července a končí 30. června
  • po skončení finančního roku máš 4 měsíce na podání daňového přiznání (do 31. října)
  • studentsko-pracovní víza povolují pracovat i na živnost (ABN Australian Business Number)
  • pokud pracuješ na daňové číslo - TFN, po skončení finančního roku ti obvykle vrátí určitou částku z daní. Pokud pracuješ na živnost - ABN, měl by si daň doplatit
  • G8M8 Great Mate ti poskytne kontakt na registrovaného daňového porádce, který za tebe podá daňové přiznání za menší poplatek

Tip odborníka


Daňové přiznání si můžeš podat sám, stažením programu e-tax ze stránky daňového úřadu. To však doporučujeme jen při nízkém výdělku a jednoduchém daňovém přiznání. Peter G8M8 Sydney

Kolik daní budu platit v Austrálii? | Kolik daní mi vrátí?

V australském daňovém systému se rozlišuje "rezident pro daňové účely" (australian resident for tax purposes) a "nerezident pro daňové účely" (australian non-resident for tax purposes). Daňovým rezidentem jsi, pokud máš víza na více než 183 dní (půl roku). Pokud máš víza kratší, platíš daně téměř 2x tak vysoké jako při dlouhodobých vízech, tj. 32.5 centů (32.5%) již z prvního dolaru, který v Austrálii vyděláš. Pokud si studentská víza v Austrálii prodloužíš a délka tvého pobytu přesáhne 183 dní a více, změní se tvůj status na daňového rezidenta. V závislosti na výši výdělku ti zaměstnavatel strhává daň u zdroje - přímo z výplaty (týká se všech pracujících na TFN).

Zdanitelný příjem Daň z příjmu - rezident pro daňové účely Daň z příjmu - nerezident pro daňové účely
AU$ 1-$ 18 200 0 (nezdanitelné minimum) 32.5c z každého dolaru
AU$ 18 201-$ 45 000 19c (19%) za každý dolar nad AU$ 18 200
AU$ 45 001 - $ 120 000 AU$ 5 092 + 32.5c z každého
dolaru nad AU$ 45 000
AU$ 120 001- $ 180 000 AU$ 29 467 + 37c z každého
dolaru nad AU$ 120 000
AU$ 29 467 + 37c z každého dolaru nad AU$ 120 000
AU$ 180 001+ AU$ 51 667 + 45c z každého
dolaru nad AU$ 180 000
AU$ 62 550 + 45c z každého dolaru nad AU$ 180 000


Jak požádám o vrácení daní v Austrálii? | Co k tomu budu potřebovat?

Finanční rok v Austrálii začíná 1. července a končí 30. června. Daňové přiznání musíš podat mezi 1. červencem a 31. říjnem. Do daňového přiznání si můžeš započítat i nákladové položky, avšak pouze ty, které ti pomohly k získání příjmu. Pokud si započítáváš nákladové položky vyšší než AU$ 300, musíš dokládat i bločky (proto si je od počátku odkládej). Po sečtení všech příjmů a odečtení nákladových položek se vypočítá daňový základ. Z výše uvedené tabulky se určí výše daně a ta se porovná s částkou, kterou ti zaměstnavatel již strhl u zdroje. Z dlouholeté praxe víme, že 99% našim studentům vždy něco vrátí. To vše záleží na tom, zda jsi pracoval celý rok nebo jen čast, kolik jsi měl zaměstnání a zda Ti nezdanitelnou částku odečetl jen jeden nebo více zaměstnavatelů. Když máš daňový přeplatok, daňový úřad ti vrátí rozdíl do 1-2 týdnů na tvůj australský účet. Australský daňový úřad nebude od června 2013 posílat šeky, proto si nechej otevřený bankovní účet i v případě, že odletáš domů.V agentuře G8M8 nabízíme služby daňového přiznání ve spolupráci s registrovaným daňovým poradcem za velmi výhodnou cenu. Kontaktuj nás nebo vyplň jednoduchý online formulář.

Tip odborníkaKdyž opouštíš Austrálii natrvalo, ještě před skončením finančního roku, můžeš si podat daňové přiznání dříve, ještě před odjezdem ze země za pomoci našeho daňového poradce. Andrea G8M8 Sydney

 

Výhody a nevýhody práce na živnost - ABN

Rozdíl v práci na daňové číslo (TFN) a na živnost (ABN) spočívá ve strhávání daně u zdroje. Při práci na daňové číslo ti zaměstnavatel strhává daň z příjmu u zdroje podle určených tabulek. Při živnosti ti zaměstnavatel nestrhává daně z příjmu, proto ti na konci roku bude vyměřena daň, kterou bys měl doplatit. Výhodou je, že si můžeš odečíst nákladové položky jako např.. auto, notebook, mobilní telefon, část nájmu, atd. Podání daňového přiznání při ABN je poměrně složité a také nákladnější (AU $ 150 - $ 500) a doporučujeme jednoznačně využít služeb našeho registrovaného českého daňového poradce.

Je výhodnější pracovat v Austrálii na TFN nebo ABN?

Pokud ti někdo nabídne práci s možností výběru být vyplácen na daňové číslo (TFN) nebo živnost (ABN), tak by měla být hrubá výplata na ABN přibližně o 25-30% vyšší než čistá výplata na daňové číslo za stejný výkon práce.

Zpracováno podle http://www.homeaffairs.gov.au/  

 

Mohlo by Tě zajímat

Kam dál?