Jazykové kurzy v Austrálii

Podle čeho si vyberu správný kurz angličtiny?

  • Pokud je tvoje angličtina na úrovni začátečníka nebo středně pokročilá doporučujeme začít všeobecnou angličtinou, protože přijetí do dalších kurzů už vyžaduje určitou znalost jazyka
  • Pokud plánuješ později studovat na univerzitě v Austrálii doporučujeme kombinaci akademické angličtiny a přípravy na IELTS certifikát, který bude potřebný pro přijetí na školu
  • Potřebuješ certifikát pro kariérní účely nebo pro postup v zaměstnání? Měl by si absolvovat jeden z přípravných kurzů na Cambridge certifikáty
  • Pracuješ nebo studuješ v oblasti mezinárodního obchodu a potřebuješ se zdokonalit v obchodním aspektě jazyka? Rozhodni se pro obchodní angličtinu
  • Pro budoucí učitele angličtiny máme v nabídce kurzy TESOL a TESCOL
  • Při nástupu na akademickou angličtinu, IELTS, obchodní angličtinu a cambridge certifikáty je vždy potřebná určitá úroveň angličtiny, proto student musí spolu s přihláškou vyplnit i vstupní test

Všeobecná angličtina / General English (GE)

Kurzy obecné angličtiny jsou nejvíce zažité u úplných začátečníků (i bez jakékoliv znalosti angličtiny). Tyto lekce se specializují především na rozvíjení slovní zásoby, psaní, gramatiku, poslech a konverzaci. Nástupní termíny jsou každé pondělí. Studenti obvykle absolvují vstupní test, na jehož základě jsou pak zařazeni do příslušné vědomostní úrovně - od začátečníků po pokročilé. Při ukončení kurzu je udělen certifikát. Tento typ kurzů je možné studovat v rozmezí oddo 52 týdnů.

IELTS / International English language testing system/ - Mezinárodní testovací systém anglického jazyka

Tento typ testu je vytvořen pro mezinárodní studenty, kteří mají zájem o studium především na univerzitách v Austrálii, Novém Zélandu, Velké Británii a v Kanadě. IELTS musí absolvovat i žadatelé o imigraci, pracovní a sponzorská víza v Austrálii. Test se skládá z poslechu, čtení, psaní a mluvení. V každé ze zmiňovaných oblastí budete hodnoceni individuálně a celková známka je dána v bodovém rozmezí 0 9,0 s 0,5 bodovým rozlišením. Nástupní termíny na kurzy IELTS přípravy jsou každé pondělí. Samotný test probíhá přibližně jednou do měsíce, v závislosti na přesných datech, která stanoví organizátor testu. IELTS test platí maximálně 2 roky.

Akademická angličtina / English for Academic Purposes (EAP)

Tento typ kurzů, určený na přípravu budoucích studentů univerzít, se soustřeďuje na akademický aspekt jazyka. Obvykle se kurzy vyučují v 5-10 týdenních blocích. Nástupní termíny bývají na začátku těchto bloků.

Obchodní angličtina / Business English (BE)

Kurz obchodní angličtiny připravuje studenty na zvládnutí komplexní komunikace ve sféře mezinárodního obchodu. Kurz připraví absolventa na úspěšné zvládnutí manažerské komunikace, psaní obchodních dopisů a komunikaci se zákazníky a obchodními partnery. Délka kurzu je 10 týdnů s nástupním termínem každý pátý týden.

Přípravné kurzy BEC, PET, FCE, CAE, CPE (Cambridge certifikáty) / Cambridge Preparation Courses

Cílem těchto kurzů je přípava studentů na úspěšné absolvování mezinárodních Cambridge certifikátů. Ve srovnání s testy IELTS a TOEFL Cambridge certifikáty nemají expirační dobu, jsou dlouhodobě platné. Tyto přípravné kurzy se studují v 5 různých stupních náročnosti::

BEC - Business English Certificate

Kurz je exkluzivně zaměřen na přípravu studentů do sféry mezinárodního obchodu a komerce. Po úspěšném ukončení přípravy mají absolventi srovnatelně větší šance na úspěch na mezinárodním trhu práce. Příprava na zkoušku BEC začíná 3krát v roce: v lednu, březnu a září.

PET - Preliminary English Test

Jedná se o náročností nejjednodušší test angličtiny zaměřený na testování každodenní znalosti anglického jazyka. Nástupní termíny pro přípravu PET jsou 3krát v roce: v lednu, březnu a září.

FCE - First Certificate of English

První certifikát z angličtiny. Test zahrnuje psaní, gramatiku, poslech a konverzaci. Příprava na FCE kurz začíná 3krát v roce: v lednu, březnu a září.

CAE - Certificate in Advanced English

Certifikát z pokročilé angličtiny. Test opět zahrnuje psaní, gramatiku, poslech a konverzaci, ale na srovnatelně vyšší úroveň znalosti anglického jazyka. Nástupní termíny pro přípravu CAE jsou 3krát vroce: v lednu, březnu a září.

CPE - Certificate of Proficiency in English

Certifikát vynikající znalosti anglického jazyka. Tento test vyžaduje nejen značnou obecnou jazykovou zdatnost již při nástupu na kurz, ale také klade vysoké požadavky na rozvinuté jazykové schopnosti v mnoha oblastech a aspektech života. K dispozici jsou 2 nástupní termíny v roce - v lednu a v březnu. Všech pět kurzů je v rozmezí 10 12 týdnů.

Kurzy pro učitele angličtiny TESOL, TECSOL

Kurz přípravy budoucích učitelů anglického jazyka dvě úrovně. TESOL je určen pro výuku dospělých a TECS je pro výuku dětí ve věku 6 12 let. Absolventi získají inovativní pedagogické vyučovací metody a strategie. Podmínkou nástupu do těchto kurzů je vysoká úroveň anglického jazyka. Kurzy jsou v délce 4, 8 nebo 12 týdnů.

Kam dál?