Temporary Activity Sponsorship - 408

Pro koho jsou víza určena?

Vízum Temporary Activity Sponsorship 408 udává typy činností pro osoby, které vykonávají práci přímo schválenou/podporovanou australskou vládou a je možné na ně získat tato víza. Fáze žádosti o jmenování už není vyžadována. Sponzorování se nevyžaduje u žadatelů, kteří žádají mimo Austrálii a chtějí zůstat kratší dobu než 3 měsíce. Sponzorování je požadované u žadatelů:

 • kteří podávají žádost v Austrálii (bez ohledu na délku pobytu), nebo
 • kteří podávají svou žádost mimo Austrálii a chtějí zůstat v Austrálii déle než 3 měsíce

 

Která víza nahradí nová víza 408?

Vízum Temporary Activity Sponsorship 408 vstoupilo v platnost 19. listopadu 2016 a nahrazuje předcházející víza:

 • 401 (Long Stay Activity)
 • 416 (Special Program)
 • 420 (Entertainment)
 • 488 (Superyacht Crew)


Kromě toho 408 víza také obsahují:

 • invited participant activity 400 (Short Stay Activity) víza
 • research activity 402 (Training and Research) víza

 

"Temporary activity sponsor" může být:

 • australská organizace legálně působící v Austrálii (vylučuje jednotlivce nebo živnostníka),
 • vládna agentura (agentura Commonwealthu nebo State/Teritory vlády),
 • zahraniční vládna agentura,
 • sportovní organizace legálně působící v Austrálii,
 • náboženská instituce legálně působící v Austrálii,
 • osoba, která je kapitánem nebo vlastníkem superjachty, nebo organizace, která provozuje superjachtu,
 • zahraniční organizace legálně působící v Austrálii.

Jednotka (nebo osoba sdružená s touto entitou), která se chce stát sponzorem, nesmí být předmětem nepříznivých informací. Osoba, která žádá o 408 víza, musí mít schopnost dodržovat platné sponzorské povinnosti. Žádost o sponsorship stojí AU$420.


Typy aktivit

Pozvání participanta na event:

Vstup na dobu až 3 měsíců pro osoby pozvané na účast na společenských a kulturních akcích souvisejících s komunitními akcemi. Pozvání od australské organizace je nevyhnutelné. Mohou to být:

 • náboženské, sportovní, akademické a umělecké události
 • konference, společenské události a veletrhy

Sport:

Vstup sportovců, kteří jsou kvalifikovaní na australské národní úrovni s cílem zlepšit kvalitu sportu v Austrálii prostřednictvím účasti na soutěži a školení na vysoké úrovni s australskými obyvateli. Je potřebné schválení špičkovým sportovním subjektem zodpovědným za sport v Austrálii.

 

Náboženský pracovník:

Zajišťuje dočasný vstup osob, které budou v Austrálii pracovat na plný úvazek. Náboženská práce je dílem oddané povahy, pro kterou má žadatel příslušný náboženský výcvik, který například poskytuje duchovní vedení, provází uctívání a službu, nebo pastorskou řeč. Podporovaná náboženská práce musí přímo sloužit náboženským cílem sponzorské organizace.


Domácí pracovník:

Stanoví dočasný vstup osob, které mají být zaměstnané jako domácí pracovníci:

 • držitelů víz 457/482, kteří jsou vedoucími pracovníky organizace mimo Austrálii
 • držitelů víz 403, kteří jsou vedoucími pracovníky vládních agentur mimo Austrálii

Posádka superjachty:

Žadatel je členem posádky superjachty a je starší 18 let.

 

Výzkum:
 • akademický výzkumní pracovník
 • student výzkumník

Výměna zaměstnanců:

Cíle je ulehčit vstup kvalifikovaných osob do skutečných výměnných režimů. Práci, kterou bude žadatel vykonávat v Austrálii, musí být kvalifikovaná.


Speciální program:
 • výměnný program pro mládež
 • program výměny škol (SSIP)
 • program jazykových asistentů (SLAP)
 • program kulturního obohacování, nebo komunitní výhody (jiné programy)

Podpora eventů austalskou vládou:

Žadatel může vstoupit a zůstat v Austrálii, aby vykonával práci přímo spojenou s uvedenou událostí jako např. hry Commonwealth, Rugby league championship a pod.


Zábava:

Pro osoby, které plánují pracovat v zábavním průmyslu, včetně:

 • umělců za účelem zaznamenávání živých vystoupení provozovaných v Austrálii
 • výrobní a podpůrný personál pro tyto činnosti


Společné kritéria:

 • Žadatel nemá v úmysle zapojit se do činností, které budou mít nepříznivé důsledky pro zaměstnanost nebo pracovní podmínky pro australské občany
 • Žadatel musí mať odpovídající zdravotní pojištění po celou délku pobytu
 • Aplikant je skutečným dočasným účastníkem
 • Žadatel není držitelem dočasného nebo trvalého víza 403 nebo 771
 • Žadatel má dostatečné množství finančních prostředků na dobu pobytu v Austrálii
 • Žadatel splňuje obecné požadavky na zdraví a charakter
 • Žadatel splňuje legislativní požadavky 


Platné k 01.05.2022

Mohlo by tě zajímat:

Zdokonal se v angličtině
Jiné možnosti víz do Austrálie pro vysoko kvalifikované specialisty
Chtěl bych emigrovat do Austrálie
Chtěl bych si zvýšit kvalifikaci v Austrálii

Kam dál?