Temporary Activity Sponsorship - 408

408 víza vstoupili v platnost 19. listopadu 2016 a nahrazují předcházející víza:

 • 401 (Long Stay Activity),
 • 416 (Special Program),
 • 420 (Entertainment),
 • 488 (Superyacht Crew)


Kromě toho obsahují také:

 • invited participant activity v Subclass 400 (Short Stay Activity) víza
 • research activity v Subclass 402 (Training and Research) víza


Vízum Temporary activity 408 zavazuje typ činnosti pro osoby, které vykonávají práci přímo schválenou Australskou vládou. Fáze žádosti o jmenování už není požadovaná. Sponzorování se nevyžaduje u všech žadatelů, kteří žádají mimo Austrálii a chtějí zůstat kratší dobu než 3 měsíce. Sponzorování je požadováno pro žadatele:

 • kteří podávají žádost v Austrálii (bez ohledu na délku pobytu), nebo
 • kteří podávají svoji žádost mimo Austrálii a chtějí zůstat v Austrálii déle než 3 měsíce


Temporary activity sponzor mohou být tyto subjekty

australská organizace legálně působící v Austrálii (vylučuje jednotlivce nebo jediného obchodníka),

vládní agentůra (agentůra Commonwealth nebo State/Teritory vláda),

zahraniční vládní agentůra,

sportovní organizace legálně působící v Austrálii,

náboženská instituce legálně působící v Austrálii,

osoba, ktorá je kapitánem nebo vlastníkem superjachty, nebo organizace, které provozuje superjachtu,

zahraniční organizace legálně působící v Austrálii.

Jednotka (nebo osoba združená s touto entitou), která se chce stát sponzorem, nesmí být předmětem nepříznivých informací. Osoba, která žádá o dočasnou sponzorskou činností, musí mít schopnost dodržovat platné sponzorské povinnosti. Sponzorský poplatek je 420 dolarů.


Typy aktivit

Pozvání participanta na event:

 • Vstup na dobu až 3 měsíců pro osoby pozvané k účasti na spoločenských a kulturních akcích souvisejících s komunitními akcemi. Pozvání od australské organizace je nevyhnutelné. Může to být:
 • náboženské, sportovní, akademické a umělecké události
 • konference, konvence a veltrhy


Sport:
Vstup sportovců, kteří jsou kvalifikovaní na australské národní úrovni s cílem zlepšit kvalitu sportu v Austrálii prostředníctvím účasti na soutěži a školení na vysoké úrovni s austrálskými obyvateli. Je potřeba schválení špičkovým sportovním subjektem odpovědným za sport v Austrálii.

 

Náboženský pracovník:

Zajišťuje dočasný vstup osob, které budou v Austrálii pracovat na plný úvazek. Náboženská práce je dílem oddané povahy, pro ktorou má žadatel príslušný náboženský výcvik, který například poskytuje duchovní vedení, provádí uctívání a službu, nebo pastorační reč. Podporovaná náboženská práce musí přímo sloužit náboženským cílům sponzorské organizace.

Domácí pracovník:
Stanoví dočasný vstup osob, které mají být zaměstnané jako domáci pracovníci:

457 držitelů víz, kteří jsou vedoucími pracovníky organizací mimo Austrálii

403 držitelů víz, kteří jsou vedoucími pracovníky vládních agentur mimo Austrálii


Posádka superjachty:

Žadatel je členem posádky superjachty a má 18 roků.

Výzkum:

 • akademický výzkumní pracovník
 • student výzkumník


Výměna zamestnanců:
Cílem je ulehčit vstup kvalifikovaných osob do skutečných výměnných režimů. Práci, kterou bude žadatel vykonávat v Austrálii, bude v kvalifikované pozici.

Speciální program:

 • výměnný program pro mládež
 • program výměny škol (SSIP)
 • program jazykových asistentů (SLAP)
 • program kulturního obohacování nebo komunitní výhody (jiné programy)


Podpora událostí austrálskou vládou:

Žadatel může vstoupit a zůstat v Austráli, aby vykonával práci přímo spojenou s uvedenou udalostí jako např. hry Commonwealth, Rugby league championship a pod.

Zábava:
Pro osoby, které hodlají pracovat v zábavním průmyslu, počítáme:

 • umělce za účelem zaznamenávaných a živých vystoupení předvedených v Austrálii
 • výrobní a podporný personál pro tyto činnosti


Spoločná kritéria:

žadatel nemá v úmyslu zapojit se do činností, které budou mít nepříznivé důsledky pro zaměstnanost nebo pracovní podmínky pro austrálských občanů

žadatel musí mít odpovídající zdravotní pojištění po celou délku pobytu

aplikant je unikátní dočasný účastník

žadatel není držitelem dočastného nebo trvalého víza 403 nebo 771

žadatel má dostatočné množství finančních prostředků na dobu pobytu v Austrálii

žadatel splní obecné požadavky na zdraví a charakter

žadatel splní legislativní požadavky

 

Platné k 04.04.2019


Mohlo by tě zajímat:

Zdokonaľ sa v angličtine
Iné možnosti víz do Austrálie pre vysoko kvalifikovaných špecialistov
Chcel by som emigrovať do Austrálie
Chcel by som si zvýšiť kvalifikáciu v Austrálii

Kam dál?