Genuine Student (GS)

Žadatelé o studentská víza do Austrálie musí splnit podmínku "genuine student (GS)". Australský imigrační úřad chce zamezit zneužívání studentských víz za účelem dlouhodobého pobytu v Austrálii bez motivu studia. Tyto podmínky se vztahují na všechny žadatele. Imigrační úředník posuzuje, zda okolnosti žadatele o víza naznačují, že se v Austrálii neplánuje zdržet za účelem studia. 

Úředník bude posuzovat okolnosti jako: 

Ekonomická situace a životní úroveň v zemi pobytu 

  • má žadatel důvody na upřednostnění studia v Austrálii před ČR/SK resp. před US nebo UK?
  • osobní důvody k návratu do země původu (rodina, zaměstnání, vlastnictví movitých a nemovitých věcí)
  • posuzuje se ekonomická a politická situace v zemi původu (např. politické nepokoje)
  • zda má žadatel silný motiv na imigraci do Austrálie
  • relevantnost zamýšleného studia v Australii k dosaženému vzdělání a k pracovním zkušenostem studenta
  • jaký (finančný) přínos bude mít student po získání autralského vzdělání v zemi původu

Tvoje imigrační historie

  • předcházející žádosti o víza do Austrálie a jiných zemí 
  • berou se v úvahu v minulosti zamítnutá nebo zrušená víza

Pokud jsi nedovršil/a věk 18 let, budou sa brát do úvahu záměry tvých rodičů nebo legálního opatrovníka

  • pokud je žadatel o víza neplnoletý, budou se brát do úvahy okolonosti rodičů, zákonného opratrovníka 

Jiné relevantní okolnosti

  • úředník posuzující žádost o studentská víza by měl vzít do úvahy jakékoliv jiné okolnosti žadatele, které mohou mít vliv na žádost o studentská víza

 

Zpracováno podle:

http://www.homeaffairs.gov.au/
Ministrerial Direction 106  

 

Kam dál?