Bodový systém imigrace do Austrálie

Bodový systém imigrace/vystěhování do Austrálie platný od 16.11.2019

Věk žadatele 18-24 25 bodů
25-32 30 bodů
33-39 25 bodů
40-44 15 bodů
Mladší 18 a starší 44 let nejsou způsobilí pro účely tzv. skilled migrace 0 bodů
Znalost angličtiny COMPETENT ENGLISH - všeobecná znalost angličtiny, test IELTS v hodnotě nejméně 6.0 bodů ze všech 4 částí nebo jiná akceptovaná zkouška s ekvivalentním výsledkem 0 bodů
PROFICIENT ENGLISH - výborná znalost angličtiny, test IELTS v hodnotě nejméně 7.0 bodů ze všech 4 částí nebo jiná akceptovaná zkouška s ekvivalentním výsledkem 10 bodů
SUPERIOR ENGLISH - skvělá znalost angličtiny, test IELTS v hodnotě nejméně 8.0 bodů ze všech 4 částí nebo jiná akceptovaná zkouška s ekvivalentním výsledkem 20 bodů
Australská praxe v nominovaném nebo příbuzném oboru Praxe 1 rok za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v Austrálii 5 bodů
Praxe 3 roky za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v Austrálii 10 bodů

Praxe 5 let za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v Austrálii

15 bodů

Praxe 8 let za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v Austrálii

20 bodů
Zahraniční praxe v nominovaném nebo příbuzném oboru
*maximální počet 20 bodů za australskou a zahraniční praxi
Praxe 3 roky za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v zahraničí 5 bodů
Praxe 5 let z posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v zahraničí 10 bodů
Praxe 8 let za posledních 10 let v nominovaném nebo podobném oboru v zahraničí 20 bodů
Kvalifikace / Vzdělání (australské nebo uznané zahraniční vzdělání) Zahraniční uznaný výuční list
Certificate III/IV dokončený v Austrálii - trade qualification
Diploma dokončený v Austrálii
10 bodů
Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářské vzdělání (včetně Masters/Honours with undergraduate degree) 15 bodů
Doktorantské studium- PhD. 20 bodů
Studium v Austrálii Minimální dvouleté studium v Austrálii, dokončené studium (degree, dipoma nebo trade qualification) 5 bodů
Cizí jazyk Jen za akreditaci v organizaci NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) 5 bodů
Body od partnera Partner musí být mladší 45 let, získat skills assessment ze stejného oboru v skill occupation listu jako hlavní žadatel a mít znalost angličtiny na úrovni IELTS 6.0 nebo ekvivalent 10 bodů
Partner, ktorý je Australský občan nebo bez partnera 1bodů
Partner bez skills assessmentu, kterého znalost angličtiny je na úrovni alespoň IELTS 6.0 nebo ekvivalent  5 bodů
Professional Year Vzdělávací program kombinující akademickou přípravu s praxí (alespoň 1 rok z předcházejících 4 let) 5 bodů
Vládní nominace Nominace jednoho ze 7 států nebo teritorií na 190 visa, nominované povolání je na seznamu MLTSSL nebo STSOL 5 bodů
Sponzor z regionální oblasti Austrálie Australský příbuzný žijící v regionální oblasti nebo státě a oblasti, který je ochotný žadatele sponzorovat. Platné jen pro regionální sponzorované žádosti (Regional sponsored) - 491 visa nebo nominace státem/teritoriem pro 491 visa 15 bodů
Studium v regionální oblasti Austrálie Dvouleté studium a pobyt v regionálních oblastech Austrálie - dokončené studium (degree, diploma nebo trade qualificatin) 5 bodů

Specializovaná kvalifikace

Magisterský titul v oblasti výzkumu nebo doktorský titul z australské vzdělávací instituce, který zahrnuloval minimálně dva akademické roky v relevantním odvětví. Relevantní odvětví jsou přírodní a fyzikální vědy, informační technologie, inženýrství a související technologie.  5 bodů

 

Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/ / Tara Kennedy, Registered Migration Agent 0532254

Platné k 01.05.2022  

Tento článek je přeložený z angličtiny a G8M8 negarantuje přesnost jeho překladu.

PROFICIENT ENGLISH - výborná znalost angličtiny, test IELTS v hodnotě nejméně 7.0 bodů ze všech 4 částí

Kam dál?