Employer Nomination Scheme - 186

186 víza jsou permanentní víza (pracovní víza) pro osoby, které mají zaměstnavatele ochotného sponzorovat své zaměstnance.

O 186 víza se žádá vždy ve 2 krocích

Zaměstnavatel nejdříve nominuje pozici (profesi), na kterou chce sponzorovat zaměstnance

Když je pozice schválena, může daný zaměstnanec (nebo potencionální zaměstnanec) žádat o 186 víza

Získat 186 víza je možné v tzv. 3 streamech

Stream pro zaměstnance, který už alespoň 2 roky pracuje pro svého zaměstnavatele jako držitel 457 víz (Temporary Residence Transition Stream)

Stream pro zaměstnance, který žádá o 186 víza přímo (tzv. Direct Entry Stream)

Stream pre zaměstnance, který žáda o 186 víza na základě speciálně vyjednané smlouvy mezi firmou a vládou Austrálie (tzv. Labour Agreement Stream)

1. Temporary Residence Transition Stream:

Požadavky na úspěšnou nominaci:

 • firma musí být v Austrálii a zákonně vykonávat svůj business (tj. nesmí být jen na papíře)
 • firma nesmí porušit austrálské zákony nejméně v období 3 let před podáním žádosti o nominaci
 • firma musela splnit závazky vyplývající ze statusu sponzora vztahujíce se k požadavkům na trénink zamestnanců
 • nominovaná pozice musí být k dispozici nejméně 2 roky na plný pracovní uvazek
 • pracovní podmínky a plat pro nominovanou osobu musí být alespoň ve výši, jaká je poskytována austrálskemu rezidentovi na stejné pracovní pozici na stejném místě (minimální mzda není stanovena)
 • firma musí identifikovat osobu a její rodinné příslušníky, které chce nominovat
 • nominovaný zaměstnanec musí pracovat na 457 vízech pro firmu alespoň 2 roky v období 3 let před podáním žádosti o nominaci
 • nominovaná profese musí být stejná neebo velmi blízká profesi, pro kterou byl zaměstnanec nominován na 457 víza

Požadavky pro úspěšnou žádost o víza:

 • žádost musí být podána do 6 měsíců od schválení nominace
 • pokud daná pozice vyžaduje registraci nebo licenci, zaměstnanec ji musí mít, nebo splnit všechny předpoklady na její získání
 • žadatel musí být mladší jak 50 let, nebo mít výjímku (např. je držitelem 457 víz 4 roky a má roční mzdu $133 000/rok a vyšší)
 • žadatel musí prokázat znalost angličtiny na úrovni IELTS 5.0 ze všech částí, nebo mít výjímku (např. 5 let studia v angličtině)
 • žadatel a rodinní příslušníci musí splňovat požadavky na bezúhonnost a absolvovat zdravotní prohlídku
 • rodinní příslušníci nad 18 let musí mít znalost angličtiny na úrovni IELTS 4.5 (celkový průměr)

2. Direct Entry Stream:

Požadavky na úspešnou nominaci:

 • firma musí být v Austrálii a zákonně vykonávat svůj business (tj. nesmie být jen na papíře)
 • firma nesmí porušit austrálské zákony nejméne v období 3 let před podáním žádosti o nominaci
 • firma musela plnit požadavky na trénink zamestnanců v posledních 12 měsících
 • firma musí mít volnou pracovní pozici, která není uměle vytvořená pro potřeby imigrace
 • nominovaná profese je v MLTSSL listu
 • zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci by měli být uvedeni v nominaci
 • nominovaná pozice musí být k dispozici nejméně 2 roky na plný pracovní úvazek
 • pracovní podmínky a plat pro nominovanou osobu musí být alespoň ve výši, jaká je poskytována austrálskemu rezidentovi na stejné pracovní pozici (minimální mzda není stanovena)

Požadavky na úspěšnou žádosť o víza:

 • žádost musí být podána do 6 měsíců od schválení nominace
 • pokud daná pozice vyžaduje registraci nebo licenci, zaměstnanec ji musí mít, nebo splnit všechny předpoklady na její získání
 • žadatel musí být mladší jak 50 let, nebo mít výjímku (např. je držitelem 457 víz 4 roky a má roční mzdu $133 000/rok a vyšší)
 • žadatel musí prokázat znalost angličtiny na úrovni IELTS 6.0 ze všech částí, nebo mít výjimku (např. zaměstnanec, jehož příjem je daný vyšší sazbou daně z příjmu)
 • žadatel získal skills assessment
 • žadatel musí mít odpracované nejméně 3 roky na plný pracovní úvazek ve stejné nebo velmi blízké profesi
 • žadatel a rodinní příslušníci musí splňovat požadavky na bezúhonnost a absolvovat zdravotní prohlídku
 • rodinní příslušníci nad 18 let musí mít znalost angličtiny na úrovni IELTS 4.5 (celkový průměr)

3. Labour Agreement Stream:

Požadavky na nominaci i žádost o víza jsou předmětem smlouvy mezi firmou a vládou Austrálie. Labour Agreement se používá především v případech, kde zaměstnavatel potřebuje naplnit pozice, které vyžadují nižší kvalifikaci (většinou profese, které se nenachází v MLTSSL listu).

Kam dál?