Temporary Skill Shortage - 482

 

5 věcí, které musíš vědět o 482 pracovních vízech do Austrálie

 • pracovní víza 482 jsou určena pro naplnění pracovních pozic v Austrálii
 • existují 2 druhy: Short-Term s délkou minimálně 2 roky pro pozice z STSOL listu (Short Term Occupation List) a Medium-Term s délkou maximálně 4 roky pro pozice z MLTSSL a v regionální Austrálii též ROL listu (Regional Occupation List)
 • zaměstnavatel musí splnit striktní podmínky, aby mohl zaměstnávat zaměstnance ze zahraničí, např. školení zaměstnanců, minimální mzdy, neporušování zákonů (např. nediskriminovat zahraniční pracovníky). V mnohých případech je potřebné nejprve testovat trh práce, aby se dokázalo, že není možné najít lokální zaměstnance
 • potenciální zaměstnanec  musí mít kvalifikaci a praxi v oboru, ve kterém zamýšlí pracovat
 • při výpovědi pracovního poměru kterékoli z dvou stran musí držitel pracovních víz opustit Austrálii, požádat o nová víza, nebo získat nového zaměstnavatele do 90 dní
 

Tip odborníka

Tara Kennedy PWP Migration ServicesZaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat nové zaměstnance "na dálku" kromě transferů v rámci velkých nadnárodních společností. Tara Kennedy, PWP Migration Services

Co je potřeba pro získání 482 pracovních víz do Austrálie?

Nejprve si musíš najít zaměstnavatele, který by byl ochotný tě nominovat na specifickou pozici nacházející se na seznamu možných pozic: Skilled Occupation List

Žádost o 482 pracovní víza do Austrálie má 3 fáze:

 • Zaměstnavatel žádá, zda je možné sponzorovat pracovníka ze zahraničí - žádá o tzv. Status Standard Business Sponsor
 • Zaměstnavatel nominuje potenciálního zaměstnance
 • Potenciální zaměstnanec žádá o 482 pracovní víza na základě zkušeností a vzdělání v dané profesi 
 

Jaké podmínky musí splnit zaměstnavatel a jaké zaměstnanec?

Zaměstnavatel:

 
 • firma musí vykonávat svou činnost v Austrálii (ale může to být i zahraniční firma, která si chce založit pobočku v Austrálii a potřebuje zastoupení pro plnění svých smluvních povinností)
 • firma musí mít záznam nebo prokázat závazek zaměstnávat místní zaměstnance (pozice musí být inzerovaná a firma musí prokázat, že nenašla vhodného australského zaměstnance) a taktéž, že nebude vykonávat diskriminační přijímací praktiky 
 • záznam o školení zaměstnanců (začínající firma musí mít plán, jak bude plnit zákonem požadované podmínky pro školení zaměstnanců) a podmínky proškolení dodržovat po dobu sponzorování zaměstnance
 • nominované povolání zaměstnance musí být na plný úvazek (ve výjimečných případech na poloviční) a trvání může být až na 2, případně 4 roky
 • povolání se musí nacházet na seznamu pozic Skilled Occupation List a vzdělání a praxe nominovaného zaměstnance musí korespondovat s podmínkami specifickými pro danou pozici v ANZSCO
 • zaměstnavatel musí splnit zákonem uvedené minimální platové podmínky a podmínky pro zaměstnávání musí být alespoň na stejné úrovni, jaké jsou poskytované australskému zaměstnancovi na stejné pracovní pozici v dané pracovní lokalitě
 • firma musí dodržovat australské zákony
 • firma se musí finančně podílet na školení Australanů přes SAF levy. Příspěvek musí být zaplacený v plné výšce v čase nominace zaměstnance a jeho výška závisí na velikosti společnosti.
 

Zaměstnanec:


 • musí splnit podmínky stanovené pro danou pozici podle toho, na jakém seznamu se nachází (STSOL, MLTSSL alebo ROL) a získat nominaci
 • pokud žádá z území Austrálie, musí být držitelem víz, které umožňují žádat o další víza
 • není žádný věkový limit pro žadatele
 • demonstrovat vhodnou kvalifikaci a pracovní zkušenosti - pro některé profese a žadatele je nutný tzv. Skills assessment (pokud nejde o výjimku)
 • pokud daná profese vyžaduje licenci nebo registraci, tak musí žadatel splňovat podmínky pro jejich získání 
 • mít odpracované na dané či příbuzné pozici v dané či příbuzné minimálně 2 roky
 • byť tzv. "genuine" žadatel (skutečný)  na dočasný pobyt v Austrálii, pokud jde o pozici ze STSOL listu (přes tyto pozice není možné v Austrálii získat trvalý pobyt)
 • má možnost jednorázového prodloužení víz z území Austrálie o další 2 roky (pokud je pozice žadatele STSOL seznamu)
 • trestná bezúhonnost (v ČR, v Austrálii, v podstatě všude)
 • IELTS skóre v průměru 5.0 a minimálně 4.5 ve všech komponentech testu, pokud není možné udělat výjimku (případně ekvivalent dané hodnoty z jiné jazykové zkoušky uznávané za těmito účely)
 • splnit všeobecné zdravotní a charakterové podmínky
 • mít povinné soukromé zdravotní pojištění
 • zaměstnanec smí pracovat jen pro svého zaměstnavatele, který je jeho sponzor, nebo pro firmu, která je sponzorem majetkově či jinak zákonem definovaně majetkově propojená (tzv. associated entity)
 • zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem může do svých 482 víz zahrnout i své rodinné příslušníky (partnera, děti)
 • pokud se pracovní poměr ukončí, má zaměstnanec 90 dní na nalezení nového sponzora, potažmo opuštění země

 

Tento článek je zpracován podle stránky www.ozhome.info a G8M8 nebere zodpovědnost za nepřesnosti v překladu.
Platné k 01.05.2022

Kam dál?