Regional Sponsored Migration Scheme - 187

187 víza jsou permanentní víza. Firma může sponzorovat svého zaměstnance pro práci v regionální Austrálii. Protože Austrálie potřebuje zvýšit množství populace v regionálních oblastech, žadatel nemusí splňovat tak striktní požadavky, jako když žádá o jiná permanentní víza na základě kvalifikace a pracovních zkušeností.

O 187 víza se žádá vždy v 2 krocích

 1. Zaměstnavatel nejdříve nominuje pozici (profesi), na kterou chce sponzorovat zaměstnance
 2. Když je pozice schválena, může daný zaměstnanec (nebo potencionální zaměstnanec) žádat o 187 víza

Získat 187 víza je možné v tzv. 3 streamech

 1. Stream pro zaměstnance, který už aspoň 2 roky pracuje pro svého zaměstnavatele jako držitel 457 víz (Temporary Residence Transition Stream)
 2. Stream pro zaměstnance, který žádá o 186 víza přímo (tzv. Direct Entry Stream)
 3. Stream pro zaměstnance, který žádá o 186 víza na základě speciálně vydané smlouvy mezi firmou a vládou Austrálie (tzv. Labour Agreement Stream)

1. Temporary Residence Transition Stream:

Požadavky na úspěšnou nominaci:

 • firma musí být v Austrálii a zákonně vykonávat svůj business (tj. nesmí být jen na papíře)
 • firma musí splnit závazky vyplývající ze statusu sponzora vztahující se k požadavkům na trénink zaměstnanců
 • nominovaná pozice musí být v regionální Austrálii a firma tam musí provozovat svůj business
 • nominovaná pozice musí být k dispozici nejméně 2 roky na plný pracovní úvazek
 • pracovní podmínky a plat pro nominovanou osobu musí být aspoň ve výši, jaká je poskytovaná australskému rezidentovi na stejné pracovní pozici na stejném místě (minimální mzda není stanovená)
 • firma musí identifikovat osobu a její rodinné příslušníky, které chce nominovat
 • nominovaný zaměstnanec musí pracovat na 457/482 vízech pro firmu aspoň 3 roky v období 4 let před podáním žádosti o nominaci
 • nominovaná profese musí být stejná nebo blízká profesi, pro kterou byl zaměstnanec nominovaný na 457/482 víza

 

Požadavky na úspěšnou žádost o víza:

 • žádost musí být podána do 6 měsíců od schválení nominace
 • pokud daná pozice vyžaduje registraci nebo licenci, zaměstnanec ji musí mít, nebo splnit všechny předpoklady pro její získání
 • žadatel musí byť mladší 45 let, pokud nemá výjimku, nebo mladší 50 let, pokud je držitelem 457 víz
 • žadatel musí prokázat znalost angličtiny na úrovni IELTS 6.0 ze všech částí, nebo mít výjimku (např. 5 let studia v angličtině)
 • žadatel a rodinní příslušníci musí splňovat požadavky na bezúhonnost a absolvovat zdravotní prohlídku

 

2. Direct Entry Stream:

Požadavky na úspěšnou nominaci:

 • firma musí být v Austrálii a zákonně vykonávat svůj byznys (tj. nesmí být jen na papíru)
 • firma musí splnit závazky vyplývající ze statusu sponzora vztahující se k požadavkům na trénink zaměstnanců
 • firma musí mít volnou pracovní pozici která není uměle vytvořená pro potřeby imigrace
 • nominovaná profese musí být uvedena na MLTSSL nebo ROL listu
 • zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci by měli být uvedeni v nominaci
 • nominovaná pozice musí být k dispozici nejméně 2 roky na plný pracovní úvazek
 • nominovaná pozice musí být v regionální Austrálii a firma tam musí provozovat svůj business
 • regionální vládní agentura musí certifikovat, že firma potřebuje obsadit pozici, která nemůže být obsazená vhodným kandidátem z australské trhu práce
 • pracovní podmínky a plat pro nominovanou osobu musí být aspoň ve výšce, jaká je poskytovaná australskému rezidentovi na stejné pracovní pozici 

 

Požadavky na úspěšnou žádost o víza:

 • žádost musí být podána do 6 měsíců od schválení nominace
 • pokud daná pozice vyžaduje registraci nebo licenci, zaměstnanec ji musí mít, nebo splnit všechny předpoklady pro její získání
 • žadatel musí být mladší 45 let, nebo mít výjimku (např. vědec nominovaný australskou vládní agenturou)
 • žadatel musí prokázat znalost angličtiny na úrovni IELTS 6.0 ze všech částí, nebo mít výjimku (např. zaměstnanec, jehož příjem je daný vyšší sazbou daně z příjmu)
 • žadatel musí mít kvalifikaci na vykonávání nominované profese. V některých případech musí žadatel předkládat skills assessment (obvykle se jedná o učňovské profese, které žadatel nezískal v Austrálii)
 • žadatel a rodinní příslušníci musí mít odpracované nejméně 3 roky na plný pracovní úvazek ve stejné nebo velmi blízké profesi 
 • žadatel a rodinní příslušníci musí splňovat požadavky na bezúhonnost a absolvovat zdravotní prohlídku

 

3. Labour Agreement:

Požadavky na nominaci i žádost o víza jsou předmětem smlouvy mezi firmou a vládou Austrálie. Labour Agreement se používá především v případech, kde zaměstnavatel potřebuje naplnit pozice, které vyžadují nižší kvalifikaci (většinou profese, které se nenachází v MLTSSL listu). Podmínkou zůstává věk nižší 45 let a mít odpracované nejméně 3 roky na plný pracovní úvazek ve stejné nebo velmi blízké profesi.

 

Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/  | Tara Kennedy, Registered Migration Agent 0532254

Tento článek je zpracovaný podle stránky http://www.ozhome.info a G8M8 nebere zodpovědnost za nepřesnosti v překladu.

Platné k 01.05.2022

Kam dál?