Regional Sponsored Migration Scheme - 187

187 víza jsou permanentní víza. Firma může sponzorovat svého zaměstnance pro práci v regionální Austrálii. Protože Austrálie potřebuje zvýšit množství populace v regionálních oblastech, žadatel nemusí splňovat tak striktní požadavky, jako když žádá o jiná permanentní víza na základě kvalifikace a pracovních zkušeností.

O 187 víza se žádá vždy v 2 krocích

Zaměstnavatel nejdříve nominuje pozici (profesi), na kterou chce sponzorovat zaměstnance

Když je pozice schválena, může daný zaměstnanec (nebo potencionální zaměstnanec) žádat o 187 víza

Získat 187 víza je možné v tzv. 3 streamoch

Stream pro zaměstnance, který už aspoň 2 roky pracuje pro svého zaměstnavatele jako držitel 457 víz (Temporary Residence Transition Stream)

Stream pro zaměstnance, který žádá o 186 víza přímo (tzv. Direct Entry Stream)

Stream pro zaměstnance, který žádá o 186 víza na základě speciálně vydané smlouvy mezi firmou a vládou Austrálie (tzv. Labour Agreement Stream)

1. Temporary Residence Transition Stream:

Požadavky na úspěšnou nominaci:

 • firma musí být v Austrálii a zákonně vykonávat svůj business (tj. nesmí být jen na papíře)
 • firma nesmí porušit australské zákony nejméně v období 3 let před podáním žádosti o nominaci
 • firma musí splnit závazky vyplývající ze statusu sponzora vztahující se k požadavkům na trénink zaměstnanců
 • nominovaná pozice musí být v regionální Austrálii a firma tam musí provozovat svůj business
 • nominovaná pozice musí být k dispozici nejméně 2 roky na plný pracovní úvazek
 • pracovní podmínky a plat pro nominovanou osobu musí být aspoň ve výši, jaká je poskytovaná australskému rezidentovi na stejné pracovní pozici na stejném místě (minimální mzda není stanovená)
 • firma musí identifikovat osobu a její rodinné příslušníky, které chce nominovat
 • nominovaný zaměstnanec musí pracovat na 457 vízech pro firmu aspoň 2 roky v období 3 let před podáním žádosti o nominaci
 • nominovaná profese musí být stejná nebo blízká profesi, pro kterou byl zaměstnanec nominovaný na 457 víza

Požadavky na úspěšnou žádost o víza:

 • žádost musí být podána do 6 měsíců od schválení nominace
 • pokud daná pozice vyžaduje registraci nebo licenci, zaměstnanec ji musí mít, nebo splnit všechny předpoklady pro její získání
 • žadatel musí být mladší jak 50 let, nebo mít výjimku (např. je držitelem 457 víz 4 roky a má roční mzdu $133 000/rok a vyšší)
 • žadatel musí prokázat znalost angličtiny na úrovni IELTS 5.0 ze všech částí, nebo mít vyjímku (např. 5 let studia v angličtině)
 • žadatel a rodinní příslušníci musí splňovat požadavky na bezúhonnost a absolvovat zdravotní prohlídku
 • rodinní příslušníci nad 18 let musí mít znalost angličtiny na úrovni IELTS 4.5 (celkový průměr)

2. Direct Entry Stream:

Požadavky na úspěšnou nominaci:

 • firma musí být v Austrálii a zákonně vykonávat svůj byznys (tj. nesmí být jen na papíru)
 • firma nesmí porušit australské zákony nejméně v období 3 let před podáním žádosti o nomináci
 • firma musí mít volnou pracovní pozici která není uměle vytvořená pro potřeby imigrace
 • nominovaná profese je na úrovni ANZSCO level 1, 2 nebo 3 (každá profese v Austrálii má nějakou úroveň ANZSCO. Obecně platí že ANZSCO level 1 vyžaduje nejvyšší kvalifikaci, level 2 a 3 vyžadují nižší kvalifikaci). Není tedy nutné vybrat pozici z MLTSSL listu.
 • zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci by měli být uvedeni v nominaci
 • nominovaná pozice musí být k dispozici nejméně 2 roky na plný pracovní úvazek
 • nominovaná pozice musí být v regionální Austrálii a firma tam musí provozovat svůj business
 • regionální vládní agentura musí certifikovat, že firma potřebuje obsadit pozici, která nemůže být obsazená vhodným kandidátem z australské trhu práce
 • pracovní podmínky a plat pro nominovanou osobu musí být aspoň ve výšce, jaká je poskytovaná australskému rezidentovi na stejné pracovní pozici (minimální mzda není stanovená)

Požadavky na úspěšnou žádost o víza:

 • žádost musí být podána do 6 měsíců od schválení nominace
 • pokud daná pozice vyžaduje registraci nebo licenci, zaměstnanec ji musí mít, nebo splnit všechny předpoklady pro její získání
 • žadatel musí být mladší jak 50 let, nebo mít výjimku (např. vědec nominovaný australskou vládní agenturou)
 • žadatel musí prokázat znalost angličtiny na úrovni IELTS 6.0 ze všech částí, nebo mít výjimku (např. zaměstnanec jehož příjem je daný vyšší sazbou daně z příjmu)
 • žadatel musí mít kvalifikaci na vykonávání nominované profese. V některých případech musí žadatel předkládat skills assessment (obvykle se jedná o učňovské profese, které žadatel nezískal v Austrálii)
 • žadatel a rodinní příslušníci musí splňovat požadavky na bezúhonnost a absolvovat zdravotní prohlídku
 • rodinní příslušníci nad 18 let musí mít znalost angličtiny na úrovni IELTS 4.5 (celkový průměr)

3. Labour Agreement:

Požadavky na nominaci i žádost o víza jsou předmětem smlouvy mezi firmou a vládou Austrálie. Labour Agreement se používá především v případech, kde zaměstnavatel potřebuje naplnit pozice, které vyžadují nižší kvalifikaci (většinou profese, které se nenachází v MLTSSL listu, ani nejsou v ANZSCO level 1, 2 nebo 3).

Kam dál?